Department of Physics
  Rank in national level compititive examinations : Year 2021
  Name Examination
  Jubaraj Choudhury NET, 2021
  Somnath Das NET, 2021
  Bharat Hedgre NET, 2021
  Mukesh Pradhan NET, 2021
  Parashmoni Kashyap NET, 2021
  Sapta Sindhu Paul Choudhury NET, 2021
  Bikash Kumar Das GATE, 2021
  Debabrata Dey GATE, 2021
  Jubaraj Choudhury GATE, 2021
  Kaushik Kokil Nath GATE, 2021
  Laksha Jyoti Das GATE, 2021
  Nilaksha Barman GATE, 2021
  Niranjan Gogoi GATE, 2021
  Noman Hanif Barbhuiya GATE, 2021
  Parashmoni Kashyap GATE, 2021
  Partha Kumar Paul GATE, 2021
  Raju Basumatary GATE, 2021
  Mrinal jyoti Powdel JAM, 2021
  Debashish Dutta JAM, 2021