Department of Physics
  Rank in national level compititive examinations : Year 2019
  Name Examination
  Zafri Ahmed Borboruah JEST, 2019; RANK: 334
  Abhik Sarkar JEST, 2019
  Pralay Kr. Das JEST, 2019
  Zafri Ahmed Borboruah GATE, 2019; RANK: 48
  Jyotismita Doley GATE, 2019
  Dibyajyoti Saikia GATE, 2019
  Pranjal Choudhury GATE, 2019
  Saptasindhu Pal Chowdhury GATE, 2019
  Joytirup Sarmah GATE, 2019
  Shamik Dutta GATE, 2019
  Subhadip Debnath GATE, 2019
  Snehasis Parasar NET, 2019 AIR: 25
  Pranjal Choudhury NET, 2019 AIR: 108
  Anupam Deka NET, 2019
  Prachurjya Pran Hazarika NET, LS, 2019
  Rajan Bhuyan NET, LS, 2019 AIR: 54
  Biswajit Dutta SET, 2019
  Ankush Medhi SET, 2019
  Sapta Sindhu Paul Chowdhury SET, 2019
  Indrajit Saha SET, 2019
  Prachurjya Pran Hazarika SET, 2019
  Pranjal Choudhury SET, 2019
  Shehasis Parashar SET, 2019