Alumni

Year 2019

# Name Enrollment no.
01. TONAYA BORAH SWM19002
02. MANASH PRATIM BORAH SWM19003
03. MRIDU PABAN NATH SWM19007
04. PROSTUTI DAS SWM19009
05. BARSHA BARUA SWM19010
06. SARMISTHA AGASTHI SWM19011
07. PRAWAL BORAH SWM19012
08. CHARMI HAQUE SWM19013
09. HIMADRI GOGOI SWM19014
10. BANDANA NATH SWM19015
11. DEBAHUTI GOGOI SWM19017