Awards

Gold Medal Winner's

Sl. No. Name Roll No Year of Passing
1. Samip Baruah MBA0024 1996
2. Sudipta Bimal Baruah MBA0038 1998
3. Neerudhar Turki BM-97-14 1999
4. Rajib Lahon MBA(PT)0012 1999 (Part Time)
5. Mamta Singh BM-98-16 2000
6. Ritesh Kumar BP-97-16 2000 (Part Time)
7. Bidisha Mahanta BM-99-10 2001
8. Kaushik Moral BM-00-03 2002
9. Dipayan Chowdhury BM-01-05 2003
10. Dipankar Bhowmick BM-02-09 2004
11. Sudarshan Paul 03900828 2005
12. Anirban Kar 04600802 2006
13. Dipjyoti Deka BM-05-25 2007
14. Piyush Kumar Rathi BAM06003 2008
15. Anu Taparia BAM08002 2010
16. Aishwarya Banerjee BAM09001 2011
17. Shraddha Muklania BPT09012 2011 (Part Time)
18. Biswajit Garg BAM10004 2012
19. Hemanta Dutta BAM11003 2013
20. Niharika Choudhary BAM12016 2014
21. Shyamalee Pradip Dutta BAM13014 2015
22. Juhi Moni Saikia BAM14002 2016
23. Bitunjal Bora BAM15002 2017
24. Vandana Dutta BAM16039 2018
25. Pratik Raj Goswami TTM16002 2018
26. Juena Gogoi BAM17001 2019
27. Angshumi Goswami TTM17001 2019
28. Santosh Rawat BAM18017 2020
29. Madhurjya Sarma BAT18002 2020
30. Tapash Jyoti Deka BAM19032 2021
31. Bibek Bardhan BAT19004 2021