TEZPUR UNIVERSITY

Centre for Assamese Studies

School Textbooks

Adarsha_Asamiya_Path_Tritiya_Bhag_Ed_Naren_Kalita_Dharmasimha_Deka_1994_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Artha_Byabahar_Rajkrishna_Ray_Choudhury_1875_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection2.
Asamiya_Lorar_Maukhik_Shubhankari_Media_Archives_Guwahati.
Asamiya_Padartha_Vidya_Sakhawat_Ali_1883_Media_Archives_Guwahati.
Bharat_Buranji_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Bharat_Buranji_Kamala_Kanta_Saikia_1925_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Bharat_Buranji_Part2_Dharmeswar_Goswami_1886_Govt_M_V_School_Collection.
British_Samrajyar_Buranji_Sarat_Chandra_Goswami_1928_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Buniyadi_Rachana_Path_M_Ibrahim_Ali_1995_Irshad_Ali_Collection.
Buranjibodh_Media_Archives_Guwahati.
Calcutta_University_Sanskrit_Selections_1929_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Chaneki_Path_Ed_Tirthanath_Sarma_Satyendranath_Sarma_1965_Media_Archives_Guwahati.
Chaneki_Path_Tirthanath_Sarma_Satyendranath_Sarma_1965_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Dharapat_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Engraji-Sika_ba_Asamiya-Rajbhasa_L_Barthakur_1910_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Gadya_Sahitya_Comp_Srinath_Chanda_1885_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Ganit_Bijnan_Jaygopal_Goswami_1874_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Jilikani_Ananda_Chandra_Agarwala_1928_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Jnan_Sopan_Rajanikanta_Bordoloi_1899_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Jnan-Mukul_Charuchandra_Guha_1918_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Jnanodayar_Arthaputhi_Alikanta_Barkakati_1905_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Kanmanir_Byakaran-Rachana_Nagendranath_Nath_1969_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Kiran-Mala_Mahadev_Sarma_Dimbeswar_Neog_1949_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Komal_Path_Ananda_Chandra_Agarwala_1931_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Lora_Puthi_Pramodchandra_Barthakur_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Lorakabita_Durhaprasad_Dutta_1899_Govt_M_V_School_Collection.
Lora-Siksha_Ag_Chowa_Panindranath_Gogoi_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Lora-Siksha_Maj_Chowa_Panindranatha_Gogoi_1894_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Lora-Siksha_Maj-Chowa_Panindranath_Gogoi_1894_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Lora-Siksha_Majchowa_Panindranath_Gogoi_1966_Media_Archives_Guwahati.
Lora-Sikshar_Majchowar_Arthaputhi_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Manual_of_Mensuration_and_Surveying_for_Mandals_and_Patwaris_in_Assam_1900_Media_Archives_Guwahati.
Matriculation_Sanskrit_Selections_1952_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Maukhik_Anka_Prasannachandra_Guha_1889_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Maukhik_Hichab_Ramkrishna_Das_1888_Govt_M_V_School.
Na-Patiganit_Santiram_Das_1935_Govt_M_V_School_Tezpur_Library.
Natun_Swashthyapath_Jayanta_Sarma_Collection.
Nilachal_Path_Mahendranath_Sabhapandit_1957_Media_Archives_Guwahati.
Nitimala_Govt_M_V_School_Collection.
Niti-Siksha_Adi_Chowa_Padmanath_Gohain_Borooah_1924_Bahrampur_Binapani_Library_Collection2.
Niti-Siksha_Maj-Chowa_Padmanath_Barua_1900_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Niti-Siksha_Padmanath_Gohain_Borooah_1918_Media_Archives_Guwahati.
Padyawalee_Bishoychandra_Biswasi_1909_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Parimiti_Prabesh_Ram_Sundar_Basak_1888_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Parimiti_Prabesh_Ram_Sundar_Basak_1888_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection_2.
Parimiti_Prabesh_Ram_Sundar_Basak_1888_Govt_M_V_school_Tezpur_Collection2.
Path-Mala_Hemchandra_Barua_1920_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Pathsalar_Bhugol_Govt_M_V_School_Collection.
Patiganit_1963_Govt_M_V_School_Collection.
Patiganit_1963_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Patiganit_Chandranath_Dutta_Phuakan_1955_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Patiganit_Chandranath_Phukan_1926_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Patiganit_Chandranath_Phukan_1926Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Patiganit_Govt_M_V_School_Collection.
Patiganit_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Patiganit_Jadabchandra_Chakrabarty_1921_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Patiganit_Jadabchndra_Chakrabarty_1937_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Patiganit_Madhavram_Das_Media_Archives_Guwahati.
Patiganit_Part1_Jadabchandra_Chakrabarty_Harinarayan_Dutta_Barua_1944_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Patiganit_Tritiya_Bhag_1963_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Prabeshika_Bharat-Buranji_Basantakumar_Barua_1928_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Practical_Surveying_for_Assam_Asamiya_Jarip_Nanda_Kumar_Naha_1887_Media_Archives_Guwahati.
Rachana_Mukul_M_Ibrahim_Ali_1995_Irshad_Ali_Collection.
Rachana-Bodh_Kalicharan_Patowari_1959_Media_Archives_Guwahati.
Rachana-Mukul_M_Ibrahim_Ali_1995_Irshad_Ali_Collection.
Sahaj_Bhugol_1936_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Sahaj_Ganit_Saif_Uddin_Ahmed_1950_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Sahitya_Govt_M_V_School_Collection.
Sahitya_Harinarayan_Dutta_Barua_1934_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Sahitya-Sopan_Harinarayan_Dutta_Barua_1940_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Saishav_Swasthya-Sahay_Bharatchandra_Choudhury_1929_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Saral_Byakaran_Sarat_Chandra_Goswami_1934_Bahrampur_Binapani_Library_Collection2.
Sarala_Bhuli_Pariman_Prabhat_Chandra_Sarasvati_1893_Media_Archives_Guwahati.
Sarathi_Satyanath_Bora_1911_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Sarathi_Satyanath_Bora_1937_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Sasthya_aru_Samaj_Nidhiram_Das_1926_bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Sasthya_Samachar_Govindachandra_Das_1931_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
School_Geometry_1930_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
School-Geometry_1930_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Shishu-Path_Bishoychandra_Biswasi_1917_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Shishu-Rachana_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Sishupath_Part2_Bishoy_Chandra_Biswasi_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Sishu-Rachana_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Sonali_Path_Atulchandra_Hazarika_1955_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Swasthya_Raksha-Bidhi_Debendranath_Sharma_Barua_1951_Media_Archives_Guwahati.
Uju_Kabita_Durgaprasad_Dutta_1902_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.