TEZPUR UNIVERSITY

Centre for Assamese Studies

Mixed Volumes

Mixed_Vol_A_Short_Note_on_the_Ahoms_Reflections_on_Assam_cum_Pakistan_etc_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Adi_Charit_Satirtha_Maramar_Kareng_Bhramaranga_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Asam_Sahitya_Sanmilanar_Abhyarthana_Samitir_Sabhapatir_Abhibhasan_Asam_Sahitya_Sabhar_Niyamavali_etc_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Asamiya_Patantar-Mala_Rahrahi_Phakara-Jojana_etc_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Assam_Tribal_Sangha_Asam_Sahitya_Sabhar_Buranji_Sakhar_Sabhapatir_Abhibhasan_etc_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Bodo-Mishing-Chutia-Jogi-Kaivarta_Sanmilan_etc_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Budget_Speech_1950-51_Assam's_Economy_and_Forests_1949_etc_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Diamond_Jubilee_of_the_Cotton_College_Asam_Rajyik_Prathamik_Sikshak_Sanmilanar_Sabhapatir_Abhibhasan_etc_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Garo_Hills_Autonomous_District_the_Hill_People_of_Assam_and_their_Develpoment_Janajatir_Tej_etc_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Hema-Smriti_Sankar_Barua_Kushal_Konwar_Satyanath_Bora_Patharughatar_Ran_etc_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Hill_Tribes_in_Assam_Goalpara_Naga_Goodwill_Mission_to_Assam_etc_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Janapath_Sowaran,Bharatar_Communist_Party_Asam_Rajya_Parisadar_Rupali_Jayanti_Separate_Tribals_or_Hills_States_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Jogeswar_Barua_Dhireswaracharyya_Manikchandra_Majindar_Barua_Bamsavali_Smrit-Mandir_Biographies_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Kachijon_Dipak_Pashu-Palan_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_on_Sankaradeva_Acharyya_Sanhati_by_Dinanath_Sharma_Bezbarua_1953_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Pradhan_Pradhan_Jati_Assam_o_Bangadeshar_Bibah-Paddhati_Assamer_Alo-Andhare_Media_Archives_Guwahati.
Mixed_Vol_Purbanchal_Reconsidered_Memorandum_of_the_Ahom_Tai_Mongoliya_Rajya_Sabha_Parishad_etc_Media_Archives_Guwahati.
.Mixed_Vol_Sarbajan_Rog_aru_Pathya_Ayurveda_Mahasabhar_Sabhapatir_Abhibhsan_etc_Media_Archives_Guwahati
Mixed_Vol_Silpir_Prithivi_Bihu_aru_Sanskriti_Bihuvan_etc_Media_Archives_Guwahati_Collection.