TEZPUR UNIVERSITY

Centre for Assamese Studies

Biographies and Autobiographies

A_Collector's_Piece_S_N_Maitra_1997_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Aai_An_Er_Asamiya_Sainikar_Atmakatha_Sridam_Chandra_Mahanta_1998_Media_Archives_Guwahati.
Amar_Benudhar_Upendranath_Borkataki_1983_Media_Archives_Guwahati.
Anandaram_Dhekiyal_Phukanar_Jivan_Charitra_Gunabhiram_Sarma_1880_Media_Archives_Guwahati.
Anundaram_Barooah_Gurudutta_Bhagavati_1990_Media_Archives_Guwahati.
Anundaram_Borooah_Suryya_Kumar_Bhuyan_1920_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Asamiya_Sahityar_Paramcharjya_Pandit_Hemchandra_Goswami_Benudhar_Sharma_1972_Media_Archives_Guwahati.
Ashutosh_Phanidhar_Sarma_1929_Bahrampura_Binapani_Library_Collection.
Asthi-Bajra_Mahendranath_Dekaphukan_Ed_Padum_Rajkhowa_2007_Media_Archives_Guwahati.
Ata_Purushsabar_Charitra_Ed_Kesavananda_Dev_Goswami_2010_ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Atityar_Katha_Trailokyanath_Goswami_1989_Media_Archives_Guwahati.
Bagmineta_Desabhakta_Phookun_Atul_Chandra_Barua_1977_Media_Archives_Guwahati.
Barenya_Sahityik_Dandinath_Kalita_Ed_Munindranath_Sarma_1990_Media_Archives_Guwahati.
Benudhar_Sarma_Tirthanath_Sarma_1983_Media_Archives_Guwahati.
Biplabi_Bir_Sankar_Chandra_Baruar_Chamu_Jivani_1967_Media_Archives_Guwahati.
Bir_Chilarai_Rajmohan_Nath_1995_Media_Archives_Guwahati.
Biswarasik_Lakshminath_Bezbaroa_Kamaleswar_Chaliha_1939_Media_Archives_Guwahati.
Chamu_Jivani_Bipinchandra_Sharma_Barua_1950_Media_Archives_Guwahati.
Chand_Mohammad_Choudhury_Kamrupi_Ed_Gopikanta_Talukdar_1999_Media_Archives_Guwahati.
Chandrakumar_Agarwala_Jyotiprasad_Agarwala_1967_Media_Archives_Guwahati.
Chaneki_Sonaram_Chutia_1947_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Chitra_Jagatar_Bichitra_Katha_Kamal_Narayan_Choudhury_1980_Media_Archives_Guwahati.
Deshabhakta_Taroon_Ram_Phookan_Jitendranath_Buzarbaruah_1976_Media_Archives_Guwahati.
Deshaneta_Kuladhar_Chaliha_1986_Media_Archives_Guwahati.pdf
Deshapran_Lakshmidhar_Sarma_Jivan_Barua_1990_Media_Archives_Guwahati.
Diary_of_Padmanath_Gohain_Borooah_1903.pdf
Diary_of_Praphulladatta_Goswami_1992_Bishnudatta_Goswami_Collection.
Dinabandhu_Andrews_Kamaleswar_Chaliha_1940_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Dutta_Baruar_Jivan_Katha_Harinarayan_Dutta_Barua_Media_Archives_Guwahati.
Eti_Jiya_Kahini_Praphulladatta_Goswami_1979_Media_Archives_Guwahati.
Guru_Charit_Sesh_Lila_Kamalakanta_Saikia_1965_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Haribilas_Agarwala_Dangariyar_Atmajivani_1967_Media_Archives_Guwahati.
Hazrat_Muhammad_Maulabi_Haji_Faij_Uddin_Ahmed_1929_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Indibar_Barua_Upendranath_Barua_1924_Media_Archives_Guwahatif
Jibani-Sangraha_Padmanath_Gohain_Borooah_1915_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Jivan_Binar_Sur_Padmadhar_Chaliha_1963_Media_Archives_Guwahati.
Jivanar_Batari_Khetekdhar_Barua_1978_Media_Archives_Guwahati.
Jivanimala_Vol1_Sabita_Sabha_1955_Media_Archives_Guwahati.
Jonaki_Suryya_Kumar_Bhuyan_1928_Media_Archives_Guwahati.
Jonaki_Suryyakumar_Bhuyan_1928_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.
Kamrup_Ratnamala_Ed_Atulchandra_Hazarika_Hemanta_Kumar_Sarma_1973_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Karmabir_Chandranath_Sarmar_Jivanat_Ek_Alokpat_Rabin_Kakati_1990_Media_Archives_Guwahati.
Karmabir_Rohinikanta_Chidananda_Saikia_1964_Media_Archives_Guwahati.
Karma-Jogi_Jajnadhor_Barua_Paba_Nath_Sarma_1980_Media_Archives_Guwahati.
Karmajogi_Kamakhyaram_Barua_Ed_Tirthanath_Sarma_1975_Media_Archives_Guwahati.
Karmapran_Rohinikanta_Chidananda_Saikia_1965_Media_Archives_Guwahati.
Kehoram_Prasanna_Narayan_Chaudhury_1961_Media_Archives_Guwahati.
Khargeswar_Goswami_Kriti_aru_Kirti_Ed_Hareswar_Goswami_1996_Sunil_Kumar_Dutta_Collection.
Krishna_Kanta_Handiqui_the_Celebrated_Indologist_Ahalya_Gogoi_Trans_Sanjeev_Kumar_Nath_2014_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Krishnakanta_Handiqui_Abdus_Sattar_1975_Media_Archives_Guwahati.
Lambodar_Bora_Jivan_Chandra_Barua_1925_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Lamodar_Bora_Jivanchandra_Barua_1941_Bahrampur_Binapani_Library_Collectionf
Lorar_Bezbaroa_Binandachandra_Barua_Narendranath_Barua_1939_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Madhavchandra_Bezbarua_Ed_Ibrahim_Ali_Irshad_Ali_Collection.
Mahammad-Charit_Mahadev_Sarma_1928_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Mahapurush_Sri_Sankaradeva_aru_Sri_Madhavadeva_Charit_Daityari_Thakur_Ed_Harinarayan_Dutta_Barua_1989_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Mahapurush_Sri_Sri_Madhavadeva_aru_Sr_Sri_Gopaladevar_Charitra_Ed_Karunakanta_Barua_1962_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Mahapurusha_Sree_Sree_Sankaradeva-Madhavadeva_Charit_Daityari_Thakur_Ed_Rajmohan_Nath_1998_Ranjit_Kumar_Deva_Goswami_Collection.
Mahapurusha_Sri_Sri_Sankaradeva-Madhavadeva_Charit_Ed_Rajmohan_Nath_Sanjib_Pol_Deka_Collection.pdf
Maharani_Padmanath_Gohain_Barua_1901_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Mahasatee_Jaymatee_Kahinee_Naranath_Sarma_Savapandit_1968_Media_Archives_Guwahati.
Mahatma_Gandhi_1946_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Mahendra_Nath_Dekaphukan_Chega_Choroka_Zilingani_Jugal_Das_1983_Media_Archives_Guwahati.
Manikchandra_Barua_aru_Teor_Jug_Praphulladatta_Goswami_1970_Media_Archives_Guwahati.
Mohendra_Bora_Shula_Sharma_1987_Media_Archives_Guwahati.
Moihangdang_Mahendranath_Dekaphukan_Ed_Pulakananda_Kaushik_2003_Media_Archives_Guwahati.
Mor_Atitar_Sowarani_aru_Nagaon_Jilar_Muktisangram_Purna_Chandra_Sarma_Media_Archives_Guwahati.
Mor_Atitar_Sowarani_aru_Nagaon_Jilat_Muktisangram_Purnachandra_Sarma_1973_Media_Archives_Guwahati.
Mor_Jivan_Dhumuhar_Echati_Ambikagiri_Ray_Chowdhury_1973_Media_Archives_Guwahati.
Nanak_Mathura_Deka_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Nari-Ratna_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Oja_Sahityik_Sriram-Arjun_Ed_Akhyay_Kumar_Mishra_Karuna_Dutta_1987_Media_Archives_Guwahati.
Padmanath_Gohain_Borooahar_Jivani_Arati_Hazarika_1971_Media_Archives_Guwahati.
Pahriya_Madhav_Atar_Charit_Ed_Maheswar_Neog_1971_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Pandit_Hemchandra_Goswami_Sashi_Sharmah_1971_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Patnatattvabid_Sonaram_Choudhary_Ramesh_Chandra_Barkakati_1955.
Prasadchandra_Bardoloir_Sowaranat_Smritmalya_Mdia_Archives_Guwahati.
Priti-Sambhasan_Nabin_Chandra_Kath_Hazarika_1993_Media_Archives_Guwahati.
Purani_Dinar_Rengani_Nityananda_Bardoloi_1974_Media_Archives_Guwahati.
Radhakanta_Handique_Hariprasad_Neog_1960_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Ramanand_to_Ram_Tirath_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Sadaraminar_Atmajivani_Kumudchandra_Bordoloi_1991_Tezpur_University_Collection.
Sadhukatha_Charitra_Kantiram_Buhrabhakat_1915_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Sahitya_Jivan_Atul_Chandra_Barua_1965_Media_Archives_Guwahati.
Sanbadik_Sikshabid_Likheswar_Borkakoty_Ed_Kamalakanta_Nath_1996_Media_Archives_Guwahati.
Sangbadik_Sikshabid_Likheswar_Borkakoty_Ed_Kamalakanta_Nath_1992_Media_Archives_Guwahati.
Sarat_Chandra_Goswami_Atul_Chandra_Barua_1987_Media_Archives_Guwahati.
Sarat_Chandra_Goswamir_Chamu_Jivani_Media_Archives_Guwahati.
Satirthar_Smritipatat_M_Ibrahim_Ali_Ed_Khairul_Hussain_1998_Media_Archives_Guwahati.
Shri_Harsacarita_Trans_Bhagavan_Goswami_1956_Media_Archives_Guwahati.
Shri_Shri_Shriram_Atar_Charitra_Khageswar_Goswami_Ed_Hareswar_Goswami_1994_Media_Archives_Guwahati.
Simanta_Gandhi_Sidananda_Saikia_1949_Media_Archives_Guwahati./a>
Smaranika_Indranath_Sarma_Smritidivas_Media_Archives_Guwahati./a>
Smriti_Tirtha_Nalinibala_Devi_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection./a>
Smritilekha_Atulchandra_Hazarika_1981_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection./a>
Sri_Ram_Ata_aru_Sri_Ramanandadevar_Git_Ed_Birinchi_Kumar_Barua_1954_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection./a>
Sri_Sri_Banshigopaldevar_Charitra_Ramananda_Dvij_Ed_Maheswar_Neog_1950_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection./a>
Sri_Sri_Devadamodardeva-Charitra_Nilakantha_Das_Ed_Sarat_Chandra_goswami_1927_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection./a>
Sri_Sri_Mathura_Das_Buhra_Atar_Jivan_Charitra_Jagannath_Mahanta_Atai_Buhra_Bhakat_1942_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Swadhinata_Ranar_Sansparsat_Padmanath_Barthakur_1968_Media_Archives_Guwahati.
Swahid_Kamala_Miri_1988_Media_Archives_Guwahati.
Swahid_Kushal_Konwar_Lalit_Bora_1990_Media_Archives_Guwahati.
Taroon_Ram_Phookan_aru_Tekhetar_Sambandhe_moi_ji_Jano_Gopinath_Bordoloi_1940_Media_Archives_Guwahati.
Uttamchandra_Baruar_Jivani_Comp_Prafullachandra_Barua_1962_Media_Archives_Guwahati.
Acharya_Narendra_Deva_Barhampur_Binapani_Library_Collection.pdfAcharya_Vinoba_Bhave_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Acharya_Vinoba_Bhave_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Ajalitara_Neog_Surendranath_Dutta_1950_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Amar_Lakshminath_Binanda_Chandra_Barua_1990_Media_Archives_Guwahati_Collection.
Amar-Kahini_Kashinath_Barman_1949_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.pdfBuddhadev_Mahadev_Sarma_Barhampur_Binapani_Library_Collection.pdfChaneki_Suryyakumar_Bhuyan_1928_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Buddhadev_Mahadev_Sarma_Barhampur_Binapani_Library_Collection.pdfChaneki_Suryyakumar_Bhuyan_1928_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Chaneki_Suryyakumar_Bhuyan_1928_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Dhireswaracharyya_Kamakhyacharan_Bhattacharyya_1928_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Eri_Aha_Dinar_Chabi_Bipin_Chandra_Mahanta_1995_Sunil_Kumar_Dutta_Collection.pdfEti_Arhi-Charit_ba_Ghinaram_Barua_Phanidhar_Chaliha_1912_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Eti_Arhi-Charit_ba_Ghinaram_Barua_Phanidhar_Chaliha_1912_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Jagannath_Barua_Jatindranath_Goswami_1976_Media_Archives_Guwahati_Collection.
Jagatguru_Srimanta_Sankaradeva_Rajendranath_Hazarika_1989_Media_Archives_Guwahati_Collection.pdfKarma_Jiban_Jadab_Chandra_Baruah_1993_Media_Archives_Guwahati_Collection.
Karma_Jiban_Jadab_Chandra_Baruah_1993_Media_Archives_Guwahati_Collection.
Karmabir_Chandranath_Dandinath_Kalita_1924_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Kasturibai_Gandhi_Golokchandra_Sarma_1947_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Manar_Pakhi_Ubhati_Ure_Praphulladatta_Goswami_1998_Sunil_Kumar_Dutta_Collection.
Manikchandra_Barua_Praphulladatta_Goswami_1977_Sunil_Kumar_Dutta_Collection.
Mor_Jivan-Dapon_Benudhar_Rajkhowa_1969_Sunil_Kumar_Dutta_Collection.
Nari-Ratna_Kashinath_Barman_1995_Sunil_Kumar_Dutta_Collection.
Navaratna_Atul_Chandra_Barua_1988_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Prachya_Vidyarnava_Krishnakanta_Ed_Abdus_Sattar_1984_Media_Archives_Guwahati_Collection.
Sadaraminar_Atmajiva_Ed_Kumudchandra_Bardoloi_1960_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Shiva_Kakaiti_Jadab_Chandra_Barua_1994_Media_Archives_Guwahati_Collection.pdf
Sri_Sri_Gopaladevar_Charitra_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Vidyasagar_Chandranath_Sarma_1916_Govt_M_V_School_Tezpur_Collection.