TEZPUR UNIVERSITY

Centre for Assamese Studies

Assamese Texts (1950 Onwards)

Adhari_Har_1952_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Alibatar_Son_Botale_Kone_Rama_Dutta_1979_Media_Archives_Guwahati.pdf
Asam_aru_Asamar_Samasya_Media_Archives_Guwahati.
Asam_Pradeshik_Goraksha_Sanmilanir_Abhyarthana_Samitir_Sabhapatir_Abhibhasan_1958_Media_Archives_Guwahati.
Assam_Issue_Vijay_Kumar_Dewan_1985_Media_Archives_Guwahati.
Chakravat_Parivartante_Maya_Devi_1960_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Chandrahar_Mitradev_Mahanta_1962_Media_Archives_Guwahati.
Chapaniya_Dr_Hem_Barua_1953_Media_Archives_Guwahati.
Charkari_Bhasa_Ayogar_Pratibedan_1961_Media_Archives_Guwahati.
Chatra-Dhruva_Baparam_Hazarika_Media_Archives_Guwahati.
Chikar_Kahini_Taroon_Ram_Phookan_1971_Media_Archives_Guwahati.
Deka-Dekerir_Ved_Ambikagiri_Roy_Chowdhury_1958_Media_Archives_Guwahati.
Digbijayi_Atulchandra_Hazarika_1955_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Digbijayi_Atulchandra_Hazarika_1968_Media_Archives_Guwahati.
Din-Dakait_Premnarayan_Dutta_1951_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Ekalavya_Banikanta_Sarma_1953_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Gutimali_Nilamani_Phukan_1950_Media_Archives_Guwahati.
Jagriti_Nalinibala_Devi_1963_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Jamuna_Umakanta_Chaudhury_1952_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Jaruri_Avasthat_Asamiya_Buddhijivir_Bhumika_Sashi_Sarma_1977_Media_Archives_Guwahati.
Jayadrath_Vadha_Ambikagiri_Roychowdhury_1961_Media_Archives_Guwahati.
Jene-Tene_Media_Archives_Guwahati.
Kabita-Konwari_Subalchandra_Kakati_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Kadamvari-Katha_Khagendranath_Shastri_1948_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Kaifiyat_Kumar_Sri_Madhusudan_1974_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Kalidasa_Ambikapada_Choudhury_1967_Media_Archives_Guwahati.
Karbala_Raghunath_Chaudhary_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Kautuk_aru_Kaitheli_Anka_Dandiram_Dutta_1964_Media_Archives_Guwahati.
Kautuk_Dandiram_Datta_Trans_Tarini_Kanta_Bhattachrya_1964_Media_Archives_Guwahati.
Kavya-Kali_Tulasichandra_Hati_Barua_1916_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Kharali_Pitambar_Rajmedhi_1951_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Khojate_Milao_Khoj_Biren_Barkataky_1956_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Mangalatir_Konthimala_Trans_Benudhar_Sharma_1990_Media_Archives_Guwahati.
Mani-Konwar_Haliram_Hazarika_1953_Bahrampur_Binapani_Librray_Collection.
Mati_aru_Son_M_Ibrahim_Ali_1961_Irshad_Ali_Collection.
Median's_Assam_Directory_or_Assam_Year_Book_1970_Comp_P_Baruwa_D_Borah_Media_Archives_Guwahati.
Nal_Damayanti_Mrinmayi_Dutta_1954_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Nistabdha_Nishad_M_Ibrahim_Ali_1974_Irshad_Ali_Collection.
Pancha_Pallav_Jorhat_Jila_Sahitya_Sabha_1956_Media_Archives_Guwahati.
Panchamrit_Jogendranath_Bora_1982_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Pandit_Jawaharlal_Nehrur_Bandi_Jivan_Benudhar_Sharma_Media_Archives_Guwahati.
Parbat_Jowarat_Mahamaya_Rajanikanta_Shastri_1964_Media_Archives_Guwahati.
Paridarsan_Sarat_Chandra_Goswami_1956_Media_Archives_Guwahati.
Parikunwarir_Desh_M_Ibrahim_Ali_1977_Irshad_Ali_Collection.
Phakarar_Puthi_ba_Paramartha_Tatva_Narayandas_Thakur_Ata1989_Media_Archives_Guwahati.
Praja_Socialist_Partyr_Sabhapatir_Abhibhasan_1953_Media_Archives_Guwahati.
Rabha-Katha_Adhar_Chandra_Rabha_1951_Media_Archives_Guwahati.
Rajdrohi_M_Ibrahim_Ali_1966_Irshad_Ali_Collection.
Ramtangon_Premnarayan_1990_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Results_General_Election_Assam_Legislative_Assembly_1978_Media_Archives_Guwahati.
Rog_aru_Pathya_Thaneswar_Sarma_1965_Media_Archives_Guwahati.
Saji_Kowa_Nai_Premadhar_Dutta_1962_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Samprada_Charitra_aru_Paramartha-Tattva_Rudradeva_Goswami_1953_Media_Archives_Guwahati.
Saponar_Sur_Nalinibala_Devi_1952_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Sarat_Chandra_Singha_Mantrisabhar_Biruddhe_Abhijog-Patra_Media_Archives_Guwahati.
Sonapur_Sada_Maral_1958_Bahrampur_Binapani_Library_Collection.
Sthapan_Kar_Sthapan_Kar_Ambikagiri_Ray_Choudhury_1958_Media_Archives_Guwahati.
Tarpan_Ratnakanta_Barakakati_1951_Media_Archives_Guwahati.
Tirthajatrir_Sadhu_Muktinath_Bordoloi_1967_Media_Archives_Guwahati.
Vedanta_Darshan_Radhanath_Phukan_1951_Media_Archives_Guwahati.
Weissalisa_Trans_Bimalakanta_Barua_Ed_Mahendra_Bora_1983_Ranjit_Kumar_Dev_Goswami_Collection.
Ajir_Ahban_Ganesh_Bordoloi_1951_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Asamar_Chah-Udyogat_Bideshi_Muldhan_Ajit_Kumar_Sarma_1966_Media_Archives_Guwahati.
Chakur_Pacharate_Arya_Samaj_1982_Barhampur_Binapani_Library_Collection.
Pratham_Panchbacharia_Jojana_1951-56_Eti_Parjalochana_Media_Archives_Guwahati.
Sadau_Tezpur_Jila_Puthibharal_Sanghar_Niyamawali_1951_Barhampur_Binapani_Library_Collection.