TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 SPRING
School : MANAGEMENT SCIENCES
Department: BUSINESS ADMINISTRATION
Programme: TOURISM MANAGEMENT

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BAT09001 ANNESHA BORAH 8.5 8.33 P
BAT09002 PALLAB PRAN BARUAH 6.17 6.5 P
BAT09003 KUSHUM GOGOI 7.58 7.54 P
BAT09005 RAKTIMA SHARMA 7.67 7.42 P
BAT09007 PAPU SAIKIA 6.67 6.67 P
BAT09008 SHYAMALI NEOG 5.83 5.92 P
BAT09009 DIPJYOTI BORAH 6.42 6.21 P
BAT09010 MODHUSMITA DUTTA 6.08 5.88 P
BAT09012 ANINDITA DAS 6.33 6 P
BAT09013 BANTI TAYE 6.17 5.92 P
BAT09014 RATUL BASUMATARY 6.92 6.63 P
BAT09015 JHARNA SAIKIA 7.08 6.96 P
BAT09017 BIJOYSHREE RAJBONKHI 5.75 5.79 P
BAT09018 SIKHA DAS 7.25 6.71 P