TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2009 AUTUMN
School : MANAGEMENT SCIENCES
Department: BUSINESS ADMINISTRATION
Programme: TOURISM MANAGEMENT

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BAT09001 ANNESHA BORAH 8.17 8.17 P
BAT09002 PALLAB PRAN BARUAH 6.83 6.83 P
BAT09003 KUSHUM GOGOI 7.5 7.5 P
BAT09004 JYOTIRUPA ROY 8 8 P
BAT09005 RAKTIMA SHARMA 7.17 7.17 P
BAT09006 BABILEENA KONWAR 5.67 5.67 P
BAT09007 PAPU SAIKIA 6.67 6.67 P
BAT09008 SHYAMALI NEOG 6 6 P
BAT09009 DIPJYOTI BORAH 6 6 P
BAT09010 MODHUSMITA DUTTA 5.67 5.67 P
BAT09012 ANINDITA DAS 5.67 5.67 P
BAT09013 BANTI TAYE 5.67 5.67 P
BAT09014 RATUL BASUMATARY 6.33 6.33 P
BAT09015 JHARNA SAIKIA 6.83 6.83 P
BAT09017 BIJOYSHREE RAJBONKHI 5.83 5.83 P
BAT09018 SIKHA DAS 6.17 6.17 P