TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2008
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN08001 VIJAY BHOOSHAN KUMAR 10 7.57 P
PHN08003 SHYAMALIMA SHARMA 8 7.9 P
PHN08004 JYOTISMAN MAHANTA 8 6.83 P
PHN08005 SUJAY BASAK 8 8.1 P
PHN08006 MEGHRAJ ADHIKARY 9 7.56 P
PHN08007 MEGHALY HAZARIKA 8 7.69 P
PHN08008 NIBEDITA PAUL 10 8.66 P
PHN08009 RITTWICK LAHKAR 9 7.41 P

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN09002 KOUSHIK SAIKIA 8.43 7.56 P
PHN09003 BIKASH BORAH 8.62 8 P
PHN09004 SAMIRAN HAZARIKA 7.29 6.63 P
PHN09005 PARTHA PRATIM DUWARAH 7.19 6.29 P
PHN09006 HIMADRI MEDHI 7.38 6.51 P
PHN09008 MOUSUMI PATOWARY 5.38 5.44 P
PHN09009 KASHMIRI DEKA 5.14 5.54 P
PHN09010 DEBABROT BORGOHAIN 7.48 6.93 P
PHN09011 NEHRU PEGU 6.9 6.56 P