TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : SCIENCES
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM12001 ISHANI CHAKRABARTTY 8.8 8.82 P
MBM12002 SALIK MISKAT BORBORA 8.8 7.95 P
MBM12004 PRAKASH KONWAR 8.6 7.24 P
MBM12005 PARAB ANIKET GIRISH 8.8 8.24 P
MBM12006 RAJESH DAS 8.4 6.6 P
MBM12007 IOONIWANHI LAW 8.6 7.05 P
MBM12008 PRAKASH LAMA 8.6 8.14 P
MBM12009 TRIVENI BORGOHAIN 8.8 8.06 P
MBM12010 SONTI ROY 8.6 6.83 P
MBM12012 NILANJAN SOM 8.6 7.96 P
MBM12013 PITAMBAR BAISHYA 8.4 7.83 P
MBM12014 KRISTI KABYASHREE 8.8 8.36 P
MBM12015 JOTIN GOGOI 7.4 6.86 P
MBM12016 KABITA SHARMA 8.4 7.69 P
MBM12017 JOY BHOWMICK 8.6 7.39 P
MBM12018 AMRITA KUMARI 8.6 7.8 P
MBM12019 PRAMOD KUMAR SUNA 7.6 6.58 P
MBM12020 ANKIT GUPTA 8.4 7 P
MBM12021 NEINOU ZOU 8.6 7.35 P
MBM12022 YUREMBAM ROJIV SINGH 8.4 7.51 P
MBM12023 SAJIDA SULTANA 8.6 7.58 P
MBM12024 JAYESH KUMAR SEVAK 8.4 7.1 P
MBM12025 RANBALA KUMARI 8.6 7.25 P
MBM12026 PAWAN KUMAR 8.8 7.4 P
MBM12027 DEBASHREE TAGORE 9 8.98 P
MBM12028 VINOD KUMAR PRAJAPATI 8.6 7.11 P
MBM12029 SAPNA MAYURI BORAH 8.8 7.63 P
MBM12030 KAMALAKSHI DEKA 9 8.49 P
MBM12031 KAMAL DAS 8.4 6.82 P


TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : SCIENCES
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM13001 SUJAY PAL 8.3 8.35 P
MBM13002 ANKITA SARKAR 7.74 7.98 P
MBM13003 CHANDRIKA BURAGOHAIN 7.48 7.83 P
MBM13004 RANJIT RAJAK 8 7.31 P
MBM13005 NAIRITA BARUAH 7.22 7.33 P
MBM13006 PRIYANKA KOIRI 7.65 7.85 P
MBM13007 ABHISHEK CHANDA 7.22 7.4 P
MBM13008 GAUTAM CHANDRA SARKAR 8.48 8.63 P
MBM13009 PINAKI BANERJEE 6.87 7.1 P
MBM13010 RANJANA SINGH 6.65 7.23 P
MBM13011 AMAN ASHISH 5.96 6.52 P
MBM13012 SUJATA GOSWAMI 7.83 8.04 P
MBM13014 SURAJIT CHAKRABORTY 9 8.96 P
MBM13015 YASH VERMA 8.57 8.54 P
MBM13016 PAYAL MAZUMDER 7.26 7.46 P
MBM13017 SHAGUFTA JAHAN 7.7 7.69 P
MBM13018 ANURADHA GAUTAM 8 8.15 P
MBM13019 KARABI SAIKIA 6.96 7.25 P
MBM13020 AMARENDRA KUMAR 6.78 6.98 P
MBM13021 POOJA BORAH 6.78 7.04 P
MBM13022 SOHENII BHATTACHARJEE 7.65 8.1 P
MBM13023 ANINDITA DUTTA 7.65 8.04 P
MBM13024 ANJUM DIHINGIA 6.83 7.13 P
MBM13025 JONITA CHONGTHAN 7.91 7.96 P
MBM13026 SUNANDA CHHETRY 8.74 8.63 P
MBM13027 SANGEETA MAURYA 6 6.19 P
MBM13028 SUJATA DEV 6.52 6.81 P
MBM13029 NARENDRA KUMAR 5.61 5.83 P
MBM13030 DEEPSHIKHA DAS 5.35 5.71 P