TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM11001 DEBASHREE TALUKDAR 8.4 8.11 P
MBM11002 DIBAKAR GOHAIN 8.6 8.39 P
MBM11003 SUMITA DUTTA 9.6 8.81 P
MBM11004 TARINEE PHUKAN 8.4 7.97 P
MBM11005 BIKASH KAR NATH 8.4 7.57 P
MBM11006 RESHMI DAS 8.4 7.83 P
MBM11007 REBA KANTA MECH 8.2 7.18 P
MBM11008 BIPLOB SARMAH 8.2 8.18 P
MBM11009 ANAND BHUSHAN 8.4 8.27 P
MBM11010 PRATIMA GURUNG 8.4 8.7 P
MBM11011 RUCHI SHUKLA 8.2 7.37 P
MBM11012 AKASH PROTIM GOGOI 8.4 8.24 P
MBM11013 KAMALESH VERMA 8.2 7.17 P
MBM11014 RUNUMA BASUMATARY 8.2 7.16 P
MBM11015 MRINMOY DAS 8.6 8.75 P
MBM11016 NIRANJANA CHALIHA 8.8 8.58 P
MBM11017 RAKA CHOUDHURY 8.8 8.69 P
MBM11018 ANANDITA BASU 8.8 8.65 P
MBM11019 SUNIL KUMAR YADAV 8.4 8.16 P
MBM11020 KHAN NASEEM AHMED MOHAMMED S 8.2 8.2 P
MBM11021 VISHAL DIXIT 8.2 7.84 P
MBM11022 BASAVRAJ SHANKAR KHANPPNAVA 8.2 8.07 P
MBM11024 PUSHPENDER BHARDWAJ 8.2 7.81 P
MBM11025 DHRUBA JYOTI SARMA 8.4 8.02 P
MBM11026 DEEPJYOTI KUMAR DAS 8.2 8.01 P
MBM11027 PANKAJ LOSAN SHARMA 8.4 7.94 P
MBM11028 MITHINGA BRAHMA 8.2 7.04 P


TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : SCIENCES
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM12001 ISHANI CHAKRABARTTY 9.04 8.88 P
MBM12002 SALIK MISKAT BORBORA 7.91 7.69 P
MBM12004 PRAKASH KONWAR 7 7 P
MBM12005 PARAB ANIKET GIRISH 8.39 8.25 P
MBM12006 RAJESH DAS 6.52 6.15 P
MBM12007 IOONIWANHI LAW 6.7 6.79 P
MBM12008 PRAKASH LAMA 8.52 8.31 P
MBM12009 TRIVENI BORGOHAIN 8.04 7.83 P
MBM12010 SONTI ROY 6.65 6.4 P
MBM12012 NILANJAN SOM 7.78 7.79 P
MBM12013 PITAMBAR BAISHYA 8.04 7.9 P
MBM12014 KRISTI KABYASHREE 8.52 8.29 P
MBM12015 JOTIN GOGOI 7.26 6.83 P
MBM12016 KABITA SHARMA 7.57 7.42 P
MBM12017 JOY BHOWMICK 7.43 7.23 P
MBM12018 AMRITA KUMARI 7.74 7.48 P
MBM12019 PRAMOD KUMAR SUNA 6.7 6.29 P
MBM12020 ANKIT GUPTA 6.91 6.83 P
MBM12021 NEINOU ZOU 7.39 7.06 P
MBM12022 YUREMBAM ROJIV SINGH 8 7.42 P
MBM12023 SAJIDA SULTANA 7.39 7.33 P
MBM12024 JAYESH KUMAR SEVAK 7.35 6.88 P
MBM12025 RANBALA KUMARI 7.39 6.88 P
MBM12026 PAWAN KUMAR 7.7 7.21 P
MBM12027 DEBASHREE TAGORE 9.13 9 P
MBM12028 VINOD KUMAR PRAJAPATI 7 6.85 P
MBM12029 SAPNA MAYURI BORAH 7.39 7.25 P
MBM12030 KAMALAKSHI DEKA 8.43 8.33 P
MBM12031 KAMAL DAS 6.13 6.33 P