TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM12001 ISHANI CHAKRABARTTY 8.7 8.82 P
MBM12002 SALIK MISKAT BORBORA 7.95 7.76 P
MBM12004 PRAKASH KONWAR 6.8 6.94 P
MBM12005 PARAB ANIKET GIRISH 7.8 8.12 P
MBM12006 RAJESH DAS 6.35 6.21 P
MBM12007 IOONIWANHI LAW 6.5 6.71 P
MBM12008 PRAKASH LAMA 7.4 8.04 P
MBM12009 TRIVENI BORGOHAIN 8.05 7.9 P
MBM12010 SONTI ROY 6.55 6.44 P
MBM12012 NILANJAN SOM 7.9 7.82 P
MBM12013 PITAMBAR BAISHYA 7.25 7.71 P
MBM12014 KRISTI KABYASHREE 8.2 8.26 P
MBM12015 JOTIN GOGOI 6.5 6.74 P
MBM12016 KABITA SHARMA 7.8 7.53 P
MBM12017 JOY BHOWMICK 6.85 7.12 P
MBM12018 AMRITA KUMARI 7.95 7.63 P
MBM12019 PRAMOD KUMAR SUNA 6.5 6.35 P
MBM12020 ANKIT GUPTA 6.35 6.69 P
MBM12021 NEINOU ZOU 7.1 7.07 P
MBM12022 YUREMBAM ROJIV SINGH 7.05 7.31 P
MBM12023 SAJIDA SULTANA 7.4 7.35 P
MBM12024 JAYESH KUMAR SEVAK 6.65 6.81 P
MBM12025 RANBALA KUMARI 7.14 6.96 P
MBM12026 PAWAN KUMAR 6.8 7.09 P
MBM12027 DEBASHREE TAGORE 8.9 8.97 P
MBM12028 VINOD KUMAR PRAJAPATI 6.6 6.78 P
MBM12029 SAPNA MAYURI BORAH 7.65 7.37 P
MBM12030 KAMALAKSHI DEKA 8.5 8.38 P
MBM12031 KAMAL DAS 6.8 6.47 P


TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM13001 SUJAY PAL 8.4 8.4 P
MBM13002 ANKITA SARKAR 8.2 8.2 P
MBM13003 CHANDRIKA BURAGOHAIN 8.16 8.16 P
MBM13004 RANJIT RAJAK 7.28 7.28 P
MBM13005 NAIRITA BARUAH 7.44 7.44 P
MBM13006 PRIYANKA KOIRI 8.04 8.04 P
MBM13007 ABHISHEK CHANDA 7.56 7.56 P
MBM13008 GAUTAM CHANDRA SARKAR 8.76 8.76 P
MBM13009 PINAKI BANERJEE 7.32 7.32 P
MBM13010 RANJANA SINGH 7.76 7.76 P
MBM13011 AMAN ASHISH 7.04 7.04 P
MBM13012 SUJATA GOSWAMI 8.24 8.24 P
MBM13014 SURAJIT CHAKRABORTY 8.92 8.92 P
MBM13015 YASH VERMA 8.52 8.52 P
MBM13016 PAYAL MAZUMDER 7.64 7.64 P
MBM13017 SHAGUFTA JAHAN 7.68 7.68 P
MBM13018 ANURADHA GAUTAM 8.28 8.28 P
MBM13019 KARABI SAIKIA 7.52 7.52 P
MBM13020 AMARENDRA KUMAR 7.16 7.16 P
MBM13021 POOJA BORAH 7.28 7.28 P
MBM13022 SOHENII BHATTACHARJEE 8.52 8.52 P
MBM13023 ANINDITA DUTTA 8.4 8.4 P
MBM13024 ANJUM DIHINGIA 7.4 7.4 P
MBM13025 JONITA CHONGTHAN 8 8 P
MBM13026 SUNANDA CHHETRY 8.52 8.52 P
MBM13027 SANGEETA MAURYA 6.36 6.36 P
MBM13028 SUJATA DEV 7.08 7.08 P
MBM13029 NARENDRA KUMAR 6.04 6.04 P
MBM13030 DEEPSHIKHA DAS 6.04 6.04 P