TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: M.SC. IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM11001 DEBASHREE TALUKDAR 8.09 8.05 P
MBM11002 DIBAKAR GOHAIN 8.26 8.35 P
MBM11003 SUMITA DUTTA 8.52 8.65 P
MBM11004 TARINEE PHUKAN 7.74 7.88 P
MBM11005 BIKASH KAR NATH 7.57 7.41 P
MBM11006 RESHMI DAS 7.91 7.72 P
MBM11007 REBA KANTA MECH 7.52 6.97 P
MBM11008 BIPLOB SARMAH 7.43 8.18 P
MBM11009 ANAND BHUSHAN 7.87 8.24 P
MBM11010 PRATIMA GURUNG 8.35 8.76 P
MBM11011 RUCHI SHUKLA 7.13 7.2 P
MBM11012 AKASH PROTIM GOGOI 7.61 8.2 P
MBM11013 KAMALESH VERMA 6.91 6.96 P
MBM11014 RUNUMA BASUMATARY 7.17 6.95 P
MBM11015 MRINMOY DAS 8.61 8.78 P
MBM11016 NIRANJANA CHALIHA 8.3 8.54 P
MBM11017 RAKA CHOUDHURY 8.83 8.66 P
MBM11018 ANANDITA BASU 8.87 8.62 P
MBM11019 SUNIL KUMAR YADAV 8.09 8.11 P
MBM11020 KHAN NASEEM AHMED MOHAMMED S 7.7 8.2 P
MBM11021 VISHAL DIXIT 7.48 7.77 P
MBM11022 BASAVRAJ SHANKAR KHANPPNAVA 7.65 8.04 P
MBM11024 PUSHPENDER BHARDWAJ 7.78 7.73 P
MBM11025 DHRUBA JYOTI SARMA 7.87 7.95 P
MBM11026 DEEPJYOTI KUMAR DAS 7.61 7.97 P
MBM11027 PANKAJ LOSAN SHARMA 7.96 7.85 P
MBM11028 MITHINGA BRAHMA 7.13 6.81 P


TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: M.SC. IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM12001 ISHANI CHAKRABARTTY 8.72 8.72 P
MBM12002 SALIK MISKAT BORBORA 7.48 7.48 P
MBM12004 PRAKASH KONWAR 7 7 P
MBM12005 PARAB ANIKET GIRISH 8.12 8.12 P
MBM12006 RAJESH DAS 5.8 5.8 P
MBM12007 IOONIWANHI LAW 6.88 6.88 P
MBM12008 PRAKASH LAMA 8.12 8.12 P
MBM12009 TRIVENI BORGOHAIN 7.64 7.64 P
MBM12010 SONTI ROY 6.16 6.16 P
MBM12011 BERNADETTE T. MEYASE 6.88 6.88 P
MBM12012 NILANJAN SOM 7.8 7.8 P
MBM12013 PITAMBAR BAISHYA 7.76 7.76 P
MBM12014 KRISTI KABYASHREE 8.08 8.08 P
MBM12015 JOTIN GOGOI 6.44 6.44 P
MBM12016 KABITA SHARMA 7.28 7.28 P
MBM12017 JOY BHOWMICK 7.04 7.04 P
MBM12018 AMRITA KUMARI 7.24 7.24 P
MBM12019 PRAMOD KUMAR SUNA 5.92 5.92 P
MBM12020 ANKIT GUPTA 6.76 6.76 P
MBM12021 NEINOU ZOU 6.76 6.76 P
MBM12022 YUREMBAM ROJIV SINGH 6.88 6.88 P
MBM12023 SAJIDA SULTANA 7.28 7.28 P
MBM12024 JAYESH KUMAR SEVAK 6.44 6.44 P
MBM12025 RANBALA KUMARI 6.4 6.4 P
MBM12026 PAWAN KUMAR 6.76 6.76 P
MBM12027 DEBASHREE TAGORE 8.88 8.88 P
MBM12028 VINOD KUMAR PRAJAPATI 6.72 6.72 P
MBM12029 SAPNA MAYURI BORAH 7.12 7.12 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: M.SC. IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM12030 KAMALAKSHI DEKA 8.24 8.24 P
MBM12031 KAMAL DAS 6.52 6.52 P