TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2008
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM08001 MAITREYEE SHARMA 10 9.44 P
MBM08002 SHRUTIDHARA BISWAS 10 9.17 P
MBM08003 ARUNABHA BANERJEE 9.5 7.96 P
MBM08004 ALAKESH DAS 9.3 8.03 P
MBM08005 SANTASREE SARMA BISWAS 9.1 8.57 P
MBM08006 PREETI REKHA DAS 8.6 7.36 P
MBM08007 SUMITA BISWAS 9.1 6.81 P
MBM08008 BEAUTY BORAH 9.9 8.56 P
MBM08009 SAURABH KUMAR 9.1 7.97 P
MBM08010 AMIT CHAND GUPTA 8.4 7.8 P
MBM08011 KAPIL KUMAR GOUTAM 9.5 8.99 P
MBM08012 SUDEEP GOSWAMI 10 9.26 P
MBM08013 MD. MINHAJ ANSARI 9.2 7.27 P
MBM08015 SONI KAUNDAL 8.2 7.69 P
MBM08016 RUPESH KUMAR 8.8 6.49 P
MBM08017 RAJ KUMAR VERMA 7.9 7.63 P
MBM08018 GAURAV KUMAR 9 7.9 P
MBM08019 RAJEEV KUNGUR BRAHMA 9.5 8.43 P
MBM08020 ANUPAMA DAS 9.1 8.53 P
MBM08021 ABHINITA BORAH 9.5 7.73 P

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM09001 SAMANWITA GOSWAMI 7.82 7.91 P
MBM09002 PRIYANKA ROY 9 8.45 P
MBM09003 SHATABDI BHATTACHARJEE 8.76 8.82 P
MBM09005 MRINMOYEE DATTA 8.53 8.15 P
MBM09006 RITUPARNA DEKA 8.53 8.3 P
MBM09007 ANKITA BORAH 8.76 8.58 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM09008 BHASKARJYOTI GOGOI 6.82 6.61 P
MBM09009 SUJIT SUKLABAIDYA 5.82 5.24 P
MBM09010 CHENOLE KEPPEN 7.59 7.64 P
MBM09011 NILAM NAYAN BORAH 8.82 8.7 P
MBM09012 ARTI KUMARI 6.76 6.79 P
MBM09013 SARITA CHANDAN SHARMA 6.76 6.39 P
MBM09014 SARTAJ AHMAD 5.76 5.79 P
MBM09015 RAM BALAK MAHTO 6.65 6.88 P
MBM09016 MANJESHREE SHAIL 6 6.15 P
MBM09017 SURJYA LOYING 6.41 6.39 P
MBM09018 VANLALRINCHHANI 8.76 8.45 P
MBM09019 KULDEEP GUPTA 7.24 7.39 P
MBM09020 ANOOP SINGH CHAUHAN 7.82 8.15 P