TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 SPRING
School : MANAGEMENT SCIENCES
Department: BUSINESS ADMINISTRATION
Programme: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BAM09001 AISHWARYA BANERJEE 8.75 8.11 P
BAM09002 NAMRATA SHARMA 7.54 7.08 P
BAM09003 MEENU JOSHI 7.11 7.13 P
BAM09004 DISHA BHUYAN 7.5 7.06 P
BAM09005 ARPEE SAIKIA 8.11 7.55 P
BAM09006 KAUSHIK BURMAN 7.39 7.39 P
BAM09007 NIRAJ SHARMA 5.61 5.48 P
BAM09008 LOKESH CHANDRA KALITA 7 7.17 P
BAM09009 DIPJYOTI TALUKDAR 6.82 6.83 P
BAM09011 ALOK BORA 7.21 6.9 P
BAM09012 ANUPAM MAHANTA 7.54 7.52 P
BAM09013 SHIBAM DEB 6.5 6.5 P
BAM09014 DEEPSIKHA BHATTACHARJEE 6.21 6.94 P
BAM09015 PRIYANKA AMONGE 6.96 6.72 P
BAM09016 IFTEKAR HUSSAIN AHMED 6.61 6.64 P
BAM09017 RAHUL LAHIRI 6.04 5.98 P
BAM09018 YASHODHI MANISH PHUKAN 6.07 6.23 P
BAM09019 DEEPAK SHARMA 6.14 6.55 P
BAM09020 ANURADHA DUTTA 6.14 6.2 P
BAM09021 AZANAV MAZUMDAR 6.04 6.33 P
BAM09023 ANAL KISHORE BORDOLOI 7.21 7.09 P
BAM09024 MOON MOON KONWAR 6.54 6.9 P
BAM09025 BIKASH CHETRY 5.57 5.96 P
BAM09026 GOUTAM BORAH 5.64 6.57 P
BAM09027 MADHUSMITA DUTTA 7.5 7.87 P
BAM09028 EKTA KUMARI 6.5 7.16 P
BAM09029 SUJATA SAHA 6.86 7.01 P
BAM09030 SUKANYA BORGOHAIN 6.04 6.74 P
BAM09031 SUNI RUDRAPAL 6.14 6.55 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 SPRING
School : MANAGEMENT SCIENCES
Department: BUSINESS ADMINISTRATION
Programme: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BAM09032 MADHURJYA SAIKIA 5.86 5.67 P
BAM09033 PALASHI BORAH 6.18 6.1 P
BAM09034 ANUPAMA HANDIQUE 6 6.61 P
BAM09035 PRIYANKA KONWAR 6.96 7.17 P
BAM09036 MD. TABREJ 5.89 6.57 P
BAM09037 KANTA ROY 7.04 6.82 P
BAM09039 BITU DAS 7.39 7.26 P
BAM09041 DEBIPRATIM BAIDYA 6.36 6.28 P
BAM09042 MAUCHUMI DAS 7.04 7.16 P
BAM09043 SHIKHA BAISHYA 6.96 7.16 P
BAM09044 AIJONI DOLEY 6.93 6.81 P
BAM09046 TILATTAMA BALARI 5.46 5.62 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BAM10001 UMANANDA BORDOLOI 7.09 7.26 P
BAM10002 RITVIK BHATTACHARYA 7.18 7.51 P
BAM10003 FIRUBI SAIKIA 7.73 8.02 P
BAM10004 BISWAJIT GARG 8.68 8.6 P
BAM10005 UPASANA KALITA 8.09 8.07 P
BAM10006 SONALI JAIN 7.36 7.84 P
BAM10007 IPSEETA DAS 6.64 6.79 P
BAM10008 BHARGAB KALITA 6.73 6.56 P
BAM10009 SALMA SHIRIN SIDDIQUEE 7.77 7.6 P
BAM10010 SHAHANA YASMIN 7.18 6.84 P
BAM10011 MITHUN KUMAR BISWAS 6.95 6.95 P
BAM10012 RUPANJOLI SHARMA 7.64 7.16 P
BAM10013 PRIYANKI BORAH 7.18 7.49 P
BAM10014 ANSHUMAN SAIKIA 7.27 7.56 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 SPRING
School : MANAGEMENT SCIENCES
Department: BUSINESS ADMINISTRATION
Programme: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BAM10015 PRIYAMAN CHOWDHURY 6.64 6.84 P
BAM10016 SOBIKA MAHESHWARI 7.77 7.58 P
BAM10017 IFTEKAR ALOM 7 6.79 P
BAM10018 ABHIJIT SARKAR 6.86 7.02 P
BAM10019 SUMAN SARKAR 5.68 5.98 P
BAM10020 SANGEETA BHUYAN 6.59 6.51 P
BAM10021 CHANDRALEKHA RAY 7.68 7.88 P
BAM10022 DHRUBA JYOTI CHOUDHURY 5.86 6.21 P
BAM10023 AMIT KR CHETRY 6.64 6.49 P
BAM10025 DEEP SINHA 7.09 7.05 P
BAM10026 BIJEETA HANDIQUE 7 6.98 P
BAM10027 MAYURI BARUAH 5.82 5.72 P
BAM10028 BIPLLAB ROY 6.91 7.26 P
BAM10030 DEBOJIT CHAUHAN 7.14 6.95 P
BAM10032 ANGIKAR BORGOHAIN 6.36 6.56 P
BAM10033 PALLAVEE BARBARUAH 6.95 6.44 P
BAM10034 LUHIT PARAJULI 6.23 6.56 P
BAM10037 SANJIB DUTTA MALO DAS 6.64 6.93 P
BAM10038 MADHUSMITA DAS 7.5 7.21 P
BAM10039 NEELOTPAL ADHIKARY 6.95 6.95 P
BAM10040 MONALISA DAS 7.14 6.63 P
BAM10041 RUPAM KUMAR DEKA 7.32 7.16 P
BAM10043 SANDEEP SAIKIA 5.68 5.53 P
BAM10044 ALAKANANDA BRAHMA 6.55 6.42 P
BAM10045 AKALABYA SONOWAL 6.09 5.93 P
BAM10046 ANKUR BORDOLOI 6.09 6.47 P