TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 SPRING
School : MANAGEMENT SCIENCES
Department: BUSINESS ADMINISTRATION
Programme: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Year of Admission: 2008
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BAM08001 PALLABI SARMA 7.79 7.81 P
BAM08002 ANU TAPARIA 8.57 8.02 P
BAM08003 ABHIJIT BORAH 6.46 5.94 P
BAM08004 MAHASWETA BHARADWAJ 8.36 7.43 P
BAM08005 NISHALINA PATHAK 7.61 7.07 P
BAM08007 SANJEEB KUMAR CHOUDHURY 7.14 7.35 P
BAM08008 NAMRATA BORAH 8.04 7.59 P
BAM08009 MUHIBUL ISLAM 6.21 5.84 P
BAM08010 HEMENDU ARNAV NEOG 6.61 6.06 P
BAM08011 ABIDIT SARMAH 7.86 7.26 P
BAM08013 HIMANSHU BARMAN 6.14 5.91 P
BAM08014 ASHA DUTTA 7.32 6.82 P
BAM08016 PINKY DUTTA 7.46 7.5 P
BAM08017 NANDINI BORAH 7.5 7.51 P
BAM08018 SANGEETA KALITA 6.57 6.33 P
BAM08019 RUPESH BISWAS 7.71 7.27 P
BAM08020 BASHAB SARATHI BISWAS 6.57 6.26 P
BAM08021 GOURISH MAZUMDER 6.25 6.24 P
BAM08022 NEELAM DAS 7.57 7.03 P
BAM08023 JANGAM PRASAD RAJA 5.75 5.63 P
BAM08024 UTTAM BARUAH 6.29 6.46 P
BAM08025 PRIYANKU BHUYAN 7 6.6 P
BAM08026 THOKCHOM KIRAN SINGH 7.04 6.91 P
BAM08027 APARNA DAS 6.96 6.43 P
BAM08029 SUNANDA ROY 7.11 6.93 P
BAM08030 PRIYANKA SAIKIA 7.36 7.26 P
BAM08031 SUSMITA DAS 6.54 6.41 P
BAM08032 HRIDYANANDA NATH 6.79 6.96 P
BAM08033 RAKESH NAZIR 6.07 5.73 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 SPRING
School : MANAGEMENT SCIENCES
Department: BUSINESS ADMINISTRATION
Programme: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Year of Admission: 2008
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BAM08034 SREEMA BAIDYA 6.32 6.27 P
BAM08035 PINKY JIGDUNG 7.14 6.45 P
BAM08036 KANNAKI DEVI 7.75 7.48 P
BAM08037 SUNNY MORRIS MOMIN 6.89 6.24 P
BAM08038 CHANDANA BARO 6.39 5.99 P

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
AISHWARYA BANERJEE
BAM09001 8.41 8.09 P
BAM09002 NAMRATA SHARMA 6.55 6.81 P
BAM09003 MEENU JOSHI 7.27 7.07 P
BAM09004 DISHA BHUYAN 6.73 6.74 P
BAM09005 ARPEE SAIKIA 8.18 7.58 P
BAM09006 KAUSHIK BURMAN 7.86 7.65 P
BAM09007 NIRAJ SHARMA 5.73 5.35 P
BAM09008 LOKESH CHANDRA KALITA 7.55 7.33 P
BAM09009 DIPJYOTI TALUKDAR 7.32 6.77 P
BAM09011 ALOK BORA 7.27 6.6 P
BAM09012 ANUPAM MAHANTA 7.91 7.63 P
BAM09013 SHIBAM DEB 6.59 6.72 P
BAM09014 DEEPSIKHA BHATTACHARJEE 7.09 7.19 P
BAM09015 PRIYANKA AMONGE 6.86 6.81 P
BAM09016 IFTEKAR HUSSAIN AHMED 7.05 6.86 P
BAM09017 RAHUL LAHIRI 5.95 6.14 P
BAM09018 YASHODHI MANISH PHUKAN 6.55 6.4 P
BAM09019 DEEPAK SHARMA 6.77 6.67 P
BAM09020 ANURADHA DUTTA 6.18 6.19 P
BAM09021 AZANAV MAZUMDAR 6.09 6.19 P
BAM09023 ANAL KISHORE BORDOLOI 7.27 6.74 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 SPRING
School : MANAGEMENT SCIENCES
Department: BUSINESS ADMINISTRATION
Programme: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BAM09024 MOON MOON KONWAR 7.36 7.16 P
BAM09025 BIKASH CHETRY 6.36 5.98 P
BAM09026 GOUTAM BORAH 6.77 6.51 P
BAM09027 MADHUSMITA DUTTA 8.14 8.05 P
BAM09028 EKTA KUMARI 7.32 7.21 P
BAM09029 SUJATA SAHA 7.41 7.28 P
BAM09030 SUKANYA BORGOHAIN 6.95 6.91 P
BAM09031 SUNI RUDRAPAL 7.05 6.93 P
BAM09033 PALASHI BORAH 6.45 6.09 P
BAM09034 ANUPAMA HANDIQUE 7.32 7.3 P
BAM09035 PRIYANKA KONWAR 7.73 7.49 P
BAM09036 MD. TABREJ 6.91 6.79 P
BAM09037 KANTA ROY 7 6.77 P
BAM09039 BITU DAS 8.27 7.58 P
BAM09041 DEBIPRATIM BAIDYA 6.86 6.47 P
BAM09042 MAUCHUMI DAS 7.27 7.37 P
BAM09043 SHIKHA BAISHYA 7.27 7.33 P
BAM09044 AIJONI DOLEY 6.91 7.02 P
BAM09046 TILATTAMA BALARI 6.32 5.86 P