TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2009 AUTUMN
School : MANAGEMENT SCIENCES
Department: BUSINESS ADMINISTRATION
Programme: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Year of Admission: 2008
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BAM08001 PALLABI SARMA 7.76 7.82 P
BAM08002 ANU TAPARIA 7.97 7.81 P
BAM08003 ABHIJIT BORAH 6.03 5.74 P
BAM08004 MAHASWETA BHARADWAJ 6.93 7.07 P
BAM08005 NISHALINA PATHAK 6.72 6.86 P
BAM08007 SANJEEB KUMAR CHOUDHURY 7.41 7.43 P
BAM08008 NAMRATA BORAH 7.69 7.42 P
BAM08009 MUHIBUL ISLAM 6.24 5.69 P
BAM08010 HEMENDU ARNAV NEOG 6.14 5.85 P
BAM08011 ABIDIT SARMAH 7.1 7.03 P
BAM08013 HIMANSHU BARMAN 6.52 5.82 P
BAM08014 ASHA DUTTA 7 6.63 P
BAM08016 PINKY DUTTA 7.62 7.51 P
BAM08017 NANDINI BORAH 7.21 7.51 P
BAM08018 SANGEETA KALITA 6.59 6.24 P
BAM08019 RUPESH BISWAS 7 7.1 P
BAM08020 BASHAB SARATHI BISWAS 6.21 6.14 P
BAM08021 GOURISH MAZUMDER 6.38 6.24 P
BAM08022 NEELAM DAS 6.72 6.82 P
BAM08023 JANGAM PRASAD RAJA 5.72 5.58 P
BAM08024 UTTAM BARUAH 6.76 6.53 P
BAM08025 PRIYANKU BHUYAN 6.62 6.44 P
BAM08026 THOKCHOM KIRAN SINGH 7.07 6.86 P
BAM08027 APARNA DAS 6.52 6.22 P
BAM08029 SUNANDA ROY 7.34 6.86 P
BAM08030 PRIYANKA SAIKIA 7.03 7.22 P
BAM08031 SUSMITA DAS 5.69 6.36 P
BAM08032 HRIDYANANDA NATH 7.1 7.03 P
BAM08033 RAKESH NAZIR 5.66 5.6 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2009 AUTUMN
School : MANAGEMENT SCIENCES
Department: BUSINESS ADMINISTRATION
Programme: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Year of Admission: 2008
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BAM08034 SREEMA BAIDYA 6.66 6.25 P
BAM08035 PINKY JIGDUNG 6.38 6.18 P
BAM08036 KANNAKI DEVI 7.66 7.38 P
BAM08037 SUNNY MORRIS MOMIN 6.1 5.99 P
BAM08038 CHANDANA BARO 5.93 5.83 P

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
AISHWARYA BANERJEE
BAM09001 7.76 7.76 P
BAM09002 NAMRATA SHARMA 7.1 7.1 P
BAM09003 MEENU JOSHI 6.86 6.86 P
BAM09004 DISHA BHUYAN 6.76 6.76 P
BAM09005 ARPEE SAIKIA 6.95 6.95 P
BAM09006 KAUSHIK BURMAN 7.43 7.43 P
BAM09007 NIRAJ SHARMA 4.95 4.95 P
BAM09008 LOKESH CHANDRA KALITA 7.1 7.1 P
BAM09009 DIPJYOTI TALUKDAR 6.19 6.19 P
BAM09011 ALOK BORA 5.9 5.9 P
BAM09012 ANUPAM MAHANTA 7.33 7.33 P
BAM09013 SHIBAM DEB 6.86 6.86 P
BAM09014 DEEPSIKHA BHATTACHARJEE 7.29 7.29 P
BAM09015 PRIYANKA AMONGE 6.76 6.76 P
BAM09016 IFTEKAR HUSSAIN AHMED 6.67 6.67 P
BAM09017 RAHUL LAHIRI 6.33 6.33 P
BAM09018 YASHODHI MANISH PHUKAN 6.24 6.24 P
BAM09019 DEEPAK SHARMA 6.57 6.57 P
BAM09020 ANURADHA DUTTA 6.19 6.19 P
BAM09021 AZANAV MAZUMDAR 6.29 6.29 P
BAM09022 SAMUDRAJIT SAIKIA 5.78 5.78 A

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2009 AUTUMN
School : MANAGEMENT SCIENCES
Department: BUSINESS ADMINISTRATION
Programme: MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BAM09023 ANAL KISHORE BORDOLOI 6.19 6.19 P
BAM09024 MOON MOON KONWAR 6.95 6.95 P
BAM09025 BIKASH CHETRY 5.57 5.57 P
BAM09026 GOUTAM BORAH 6.24 6.24 P
BAM09027 MADHUSMITA DUTTA 7.95 7.95 P
BAM09028 EKTA KUMARI 7.1 7.1 P
BAM09029 SUJATA SAHA 7.14 7.14 P
BAM09030 SUKANYA BORGOHAIN 6.86 6.86 P
BAM09031 SUNI RUDRAPAL 6.81 6.81 P
BAM09032 MADHURJYA SAIKIA 5.48 5.48 P
BAM09033 PALASHI BORAH 5.71 5.71 P
BAM09034 ANUPAMA HANDIQUE 7.29 7.29 P
BAM09035 PRIYANKA KONWAR 7.24 7.24 P
BAM09036 MD. TABREJ 6.67 6.67 P
BAM09037 KANTA ROY 6.52 6.52 P
BAM09039 BITU DAS 6.86 6.86 P
BAM09041 DEBIPRATIM BAIDYA 6.05 6.05 P
BAM09042 MAUCHUMI DAS 7.48 7.48 P
BAM09043 SHIKHA BAISHYA 7.38 7.38 P
BAM09044 AIJONI DOLEY 7.14 7.14 P
BAM09046 TILATTAMA BALARI 5.38 5.38 P