TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : ENGINEERING
Department: COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Programme: M.TECH. IN INFORMATION TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CSI11001 KAUSHAL BHARDWAJ 9 8.49 P
CSI11002 BHASKARJYOTI CHUTIA 10 9.37 P
CSI11003 HEMA KUMAR YARNAGULA 10 9.57 P
CSI11005 ARVIND KUMAR THAWAIT 9 7.86 P
CSI11006 MANOJ KUMAR DEKA 8 7.61 P
CSI11007 ANAMIKA TALUKDAR 9 8.55 P
CSI11008 ANKITA GOYAL 10 9.58 P
CSI11009 UPASANA TALUKDAR 10 9.83 P
CSI11010 AJIT PATHAK 8 7.48 P
CSI11011 DHARITRI TALUKDAR 7 7.12 P
CSI11012 RAKESH DAS 9 8.67 P
CSI11013 SAGARTANU PAL 6.17 6.55 P
CSI11014 ZUBIN BHUYAN 10 9.47 P
CSI11015 SIDDHARTHA GUPTA 9 8.2 P
CSI11016 SOURAV HAZARIKA 9 8.8 P
CSI11018 DIPIKA BORO 7 7.94 P
CSI11019 HAITILO KATH 7 7.34 P
CSI11020 SMRITI DEB 8 7.26 P
CSI11021 SARMISTHA DEB 9 9.06 P
CSI11022 AJAY KUMAR SHARMA 8.1 7.42 P
CSI11024 AKHILESH KUSHWAHA 9 7.95 P
CSI11025 NAYANTARA KOTOKY 10 9.24 P
CSI11026 AJIT KUMAR SAHOO 9 8.88 P
CSI11027 ACHYUT BARUAH 9 8.41 P
CSI11028 SYED SAZZAD AHMED 9 8.29 P
CSI11029 NILAKSHI SHARMA 9 8.72 P
CSI11030 KAUSTAV MANI GAYAN 8 7.09 P
CSI11031 PALLABI BORAH 9 8.08 P
CSI11032 NAYAN JYOTI KALITA 10 7.88 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : ENGINEERING
Department: COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Programme: M.TECH. IN INFORMATION TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CSI11033 NIRUPAM CHOUDHURY 0 8.06 X
CSI11034 HIMANGSHU SARMA 10 8.18 P

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CSI12001 POOJA SHARMA 9.44 9.3 P
CSI12002 ANUPAM GOHAIN 7.94 7.81 P
CSI12003 JYOTI PRAKASH MOHANTA 9.5 9.59 P
CSI12004 KULDEEP HALOI 8.61 8.22 P
CSI12005 PRANJIT DAS 8.44 8.03 P
CSI12006 PRAVASH RANJAN SWAIN 9.19 9.18 P
CSI12007 MAYANK SHEKHAR 8.22 7.68 P
CSI12009 KANGKAN TALUKDAR 9 8.89 P
CSI12010 DEBASHIS MONDAL 8.5 8.38 P
CSI12011 BISWARANJAN SWAIN 8.65 8.53 P
CSI12012 VIDYAPATI JHA 7.06 7.08 P
CSI12013 CHAITANYA PRASAD BARIK 8.5 8.05 P
CSI12014 KAUSTHAV PRATIM KALITA 8.67 8.49 P
CSI12015 TANUJA DAS 9.17 9.03 P
CSI12016 MEHBOOB ALAM 9.06 8.81 P
CSI12017 DIMBESWAR BAISHYA 9.17 8.51 P
CSI12018 PARTHA KAKATI 7.83 7.92 P
CSI12019 TIKARAM SANYASHI 8.44 8.43 P
CSI12020 SAMUJJAL BARUAH 8.06 8.27 P
CSI12021 JYOTI PRASAD RABHA 8.64 8.48 P
CSI12022 ABHIJEET TALUKDAR 8.22 8.03 P
CSI12023 DHRUBA JYOTI BORAH 8.5 8.35 P
CSI12024 MANISH KUMAR 9 8.51 P
CSI12025 MOKHTARUL HAQUE 8.61 8.3 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : ENGINEERING
Department: COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Programme: M.TECH. IN INFORMATION TECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CSI12026 RUP KUMAR DEKA 8.56 8.3 P
CSI12027 RUPAM BHATTACHARYYA 9.39 9.38 P
CSI12028 NASSER YEHSANUR RAHMAN 0 8.79 P
CSI12029 BINA RAM BASUMATARY 8 7.76 P
CSI12030 NAZATUL HAQUE SULTAN 9.67 9.24 P
CSI12031 NILAKSHI DEVI 8.44 8.11 P
CSI12032 SHAFIUL ALOM AHMED 8.83 8.24 P
CSI12033 SHINJIT KAMAL BORAH 8.83 8.51 P