TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Programme: M.TECH. IN INFORMATION TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CSI11001 KAUSHAL BHARDWAJ 9 8.33 P
CSI11002 BHASKARJYOTI CHUTIA 10 9.16 P
CSI11003 HEMA KUMAR YARNAGULA 10 9.43 P
CSI11005 ARVIND KUMAR THAWAIT 8.79 7.49 P
CSI11006 MANOJ KUMAR DEKA 8.21 7.48 P
CSI11007 ANAMIKA TALUKDAR 9.21 8.4 P
CSI11008 ANKITA GOYAL 10 9.45 P
CSI11009 UPASANA TALUKDAR 10 9.78 P
CSI11010 AJIT PATHAK 8.79 7.32 P
CSI11011 DHARITRI TALUKDAR 8 7.16 P
CSI11012 RAKESH DAS 9.67 8.56 P
CSI11013 SAGARTANU PAL 7.67 6.78 P
CSI11014 ZUBIN BHUYAN 10 9.3 P
CSI11015 SIDDHARTHA GUPTA 9 7.94 P
CSI11016 SOURAV HAZARIKA 9 8.73 P
CSI11018 DIPIKA BORO 9.33 8.25 P
CSI11019 HAITILO KATH 7.79 7.45 P
CSI11020 SMRITI DEB 8 7.02 P
CSI11021 SARMISTHA DEB 9.33 9.08 P
CSI11022 AJAY KUMAR SHARMA 8.56 7.15 P
CSI11024 AKHILESH KUSHWAHA 8.73 7.62 P
CSI11025 NAYANTARA KOTOKY 9.47 9 P
CSI11026 AJIT KUMAR SAHOO 9.36 8.84 P
CSI11027 ACHYUT BARUAH 8.79 8.22 P
CSI11028 SYED SAZZAD AHMED 9 8.06 P
CSI11029 NILAKSHI SHARMA 9 8.63 P
CSI11030 KAUSTAV MANI GAYAN 7.79 6.81 P
CSI11031 PALLABI BORAH 8 7.77 P
CSI11032 NAYAN JYOTI KALITA 8.73 7.17 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Programme: M.TECH. IN INFORMATION TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CSI11033 NIRUPAM CHOUDHURY 8.79 8.06 P
CSI11034 HIMANGSHU SARMA 8.79 7.6 P

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CSI12001 POOJA SHARMA 9.16 9.16 P
CSI12002 ANUPAM GOHAIN 7.68 7.68 P
CSI12003 JYOTI PRAKASH MOHANTA 9.68 9.68 P
CSI12004 KULDEEP HALOI 7.84 7.84 P
CSI12005 PRANJIT DAS 7.63 7.63 P
CSI12006 PRAVASH RANJAN SWAIN 9.16 9.16 P
CSI12007 MAYANK SHEKHAR 7.16 7.16 P
CSI12008 PURBANKAN DAS 0 0 A
CSI12009 KANGKAN TALUKDAR 8.79 8.79 P
CSI12010 DEBASHIS MONDAL 8.26 8.26 P
CSI12011 BISWARANJAN SWAIN 8.42 8.42 P
CSI12012 VIDYAPATI JHA 7.11 7.11 P
CSI12013 CHAITANYA PRASAD BARIK 7.63 7.63 P
CSI12014 KAUSTHAV PRATIM KALITA 8.32 8.32 P
CSI12015 TANUJA DAS 8.89 8.89 P
CSI12016 MEHBOOB ALAM 8.58 8.58 P
CSI12017 DIMBESWAR BAISHYA 7.89 7.89 P
CSI12018 PARTHA KAKATI 8 8 P
CSI12019 TIKARAM SANYASHI 8.42 8.42 P
CSI12020 SAMUJJAL BARUAH 8.47 8.47 P
CSI12021 JYOTI PRASAD RABHA 8.37 8.37 P
CSI12022 ABHIJEET TALUKDAR 7.84 7.84 P
CSI12023 DHRUBA JYOTI BORAH 8.21 8.21 P
CSI12024 MANISH KUMAR 8.05 8.05 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Programme: M.TECH. IN INFORMATION TECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CSI12025 MOKHTARUL HAQUE 8 8 P
CSI12026 RUP KUMAR DEKA 8.05 8.05 P
CSI12027 RUPAM BHATTACHARYYA 9.37 9.37 P
CSI12028 NASSER YEHSANUR RAHMAN 8.79 8.79 P
CSI12029 BINA RAM BASUMATARY 7.53 7.53 P
CSI12030 NAZATUL HAQUE SULTAN 8.84 8.84 P
CSI12031 NILAKSHI DEVI 7.79 7.79 P
CSI12032 SHAFIUL ALOM AHMED 7.68 7.68 P
CSI12033 SHINJIT KAMAL BORAH 8.21 8.21 P
CSI12034 JHUMA SINGH 0 0 A