TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : SCIENCES
Department: ENVIRONMENTAL SCIENCE
Programme: M.SC. IN ENVIRONMENTAL SCIENCE

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ESE12001 GULSHAN JHA 8.21 8 P
ESE12002 GOPASHREE DEKA 8.37 8.38 P
ESE12003 SAURAV BHATTACHARJEE 8 7.66 P
ESE12004 TRISHAGNEE BORUAH 8.37 7.92 P
ESE12005 JINNASHRI DEVI 7.29 6.99 P
ESE12006 DHARITRI GOGOI 8.05 8.05 P
ESE12007 PURABI DEVI 7.74 7.42 P
ESE12008 NEELAVO DEY 7.62 7.37 P
ESE12009 PARTHA PRATIM BORA 8.11 7.73 P
ESE12010 PRAGYAN SHARMA 8.33 8.39 P
ESE12011 PINKY DOLEY 8.95 9.03 P
ESE12012 DARSHANA BORAH 8.21 7.94 P
ESE12013 SANGITA SAIKIA 8.05 7.73 P
ESE12014 PARASHMONI BORAH 7.63 7.45 P
ESE12015 DIPTI GORH 7.79 7.16 P
ESE12016 MONASHREE SARMA BORA 8.84 8.65 P
ESE12017 ANIL NATH 7.47 6.58 P
ESE12018 PRERANA DAS 7.63 7.38 P
ESE12019 SWEETY SUTRADHAR 7.47 6.91 P
ESE12021 RAJAT SHUBRO BOSE 7.81 8.11 P
ESE12023 GAUTAM BARUAH 7.67 8.06 P
ESE12024 SHOBHANA BARMAN 7.62 7.29 P
ESE12025 IANGKA BOSE 7.71 7.25 P
ESE12026 PURABI DAS 7.43 6.72 P
ESE12027 PARISMITA DEKA 7.95 7.4 P

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ESE13001 PRATISHAA DUTTA 9.29 9.24 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : SCIENCES
Department: ENVIRONMENTAL SCIENCE
Programme: M.SC. IN ENVIRONMENTAL SCIENCE

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ESE13002 SURAJIT BARUAH 7.14 7.18 P
ESE13003 NIVEDITA BAUL 8 8.2 P
ESE13004 ANKITA PAUL 8.29 8.61 P
ESE13005 SAMARPITA DAS 6.86 7.45 P
ESE13006 PRIYANKA DEKA 6.71 7.08 P
ESE13007 SUJATA SAHA 8.57 8.61 P
ESE13008 RASHMI REKHA GOGOI 8.86 8.92 P
ESE13009 PALLABI BHATTACHARYYA 8 8.37 P
ESE13010 SANJIB GOSWAMI 6 6.31 P
ESE13012 MADHURI BHARALI 8.43 8.29 P
ESE13013 KAMALINI GOGOI 7.29 7.61 P
ESE13014 NANDINI GOWALA 6.43 6.61 P
ESE13015 JYOTI CHITRAKAR 7.29 6.97 P
ESE13016 PRANJEET DAS 6.71 6.97 P
ESE13018 PRIYANKA MALI 6.57 6.65 P
ESE13019 NANG MONALISHA CHOWLU 6.29 6.29 P
ESE13020 NIJIRA BASUMATARY 6.86 6.8 P
ESE13021 SORAT DOLEY 6.43 6.74 P
ESE13022 ABDULLAH SAZID 7.29 7 P
ESE13023 ABHIJIT BORA 6.43 6.53 P
ESE13024 CHAITALI ROY CHOUDHURY 7.43 7.55 P
ESE13025 SUNAYANA BISWAS 8 7.92 P
ESE13026 SUDAKSHINA BORAH 6.86 7.08 P
ESE13027 POPI MONI BORA 7.29 7.37 P
ESE13028 SUNITEE GOHAIN BARUAH 6.71 6.76 P
ESE13029 SANGITA BORUAH 4.83 4.57 P
ESE13030 SIRAT SANDIL 7.86 7.89 P