TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: ENVIRONMENTAL SCIENCE
Programme: M.SC. IN ENVIRONMENTAL SCIENCE

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ESE12001 GULSHAN JHA 7.57 7.93 P
ESE12002 GOPASHREE DEKA 8.35 8.38 P
ESE12003 SAURAV BHATTACHARJEE 7.4 7.53 P
ESE12004 TRISHAGNEE BORUAH 7.3 7.78 P
ESE12005 JINNASHRI DEVI 6.6 6.88 P
ESE12006 DHARITRI GOGOI 7.85 8.05 P
ESE12007 PURABI DEVI 6.75 7.31 P
ESE12008 NEELAVO DEY 6.75 7.28 P
ESE12009 PARTHA PRATIM BORA 8 7.6 P
ESE12010 PRAGYAN SHARMA 8.22 8.41 P
ESE12011 PINKY DOLEY 8.85 9.05 P
ESE12012 DARSHANA BORAH 7.75 7.85 P
ESE12013 SANGITA SAIKIA 7.4 7.63 P
ESE12014 PARASHMONI BORAH 7.25 7.4 P
ESE12015 DIPTI GORH 6.4 6.97 P
ESE12016 MONASHREE SARMA BORA 8.7 8.59 P
ESE12017 ANIL NATH 5.95 6.29 P
ESE12018 PRERANA DAS 6.85 7.29 P
ESE12019 SWEETY SUTRADHAR 6.1 6.72 P
ESE12021 RAJAT SHUBRO BOSE 7.95 8.22 P
ESE12023 GAUTAM BARUAH 7.45 8.21 P
ESE12024 SHOBHANA BARMAN 6.95 7.17 P
ESE12025 IANGKA BOSE 6.95 7.09 P
ESE12026 PURABI DAS 6.45 6.47 P
ESE12027 PARISMITA DEKA 7.6 7.22 P

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ESE13001 PRATISHAA DUTTA 9.18 9.18 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: ENVIRONMENTAL SCIENCE
Programme: M.SC. IN ENVIRONMENTAL SCIENCE

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ESE13002 SURAJIT BARUAH 7.24 7.24 P
ESE13003 NIVEDITA BAUL 8.42 8.42 P
ESE13004 ANKITA PAUL 9 9 P
ESE13005 SAMARPITA DAS 8.11 8.11 P
ESE13006 PRIYANKA DEKA 7.47 7.47 P
ESE13007 SUJATA SAHA 8.65 8.65 P
ESE13008 RASHMI REKHA GOGOI 9 9 P
ESE13009 PALLABI BHATTACHARYYA 8.82 8.82 P
ESE13010 SANJIB GOSWAMI 6.65 6.65 P
ESE13011 PRITIPUSPA DEVI 7 7 A
ESE13012 MADHURI BHARALI 8.12 8.12 P
ESE13013 KAMALINI GOGOI 8 8 P
ESE13014 NANDINI GOWALA 6.82 6.82 P
ESE13015 JYOTI CHITRAKAR 6.59 6.59 P
ESE13016 PRANJEET DAS 7.29 7.29 P
ESE13018 PRIYANKA MALI 6.74 6.74 P
ESE13019 NANG MONALISHA CHOWLU 6.29 6.29 P
ESE13020 NIJIRA BASUMATARY 6.74 6.74 P
ESE13021 SORAT DOLEY 7.12 7.12 P
ESE13022 ABDULLAH SAZID 6.65 6.65 P
ESE13023 ABHIJIT BORA 6.65 6.65 P
ESE13024 CHAITALI ROY CHOUDHURY 7.71 7.71 P
ESE13025 SUNAYANA BISWAS 7.82 7.82 P
ESE13026 SUDAKSHINA BORAH 7.35 7.35 P
ESE13027 POPI MONI BORA 7.47 7.47 P
ESE13028 SUNITEE GOHAIN BARUAH 6.82 6.82 P
ESE13029 SANGITA BORUAH 4.29 4.29 A
ESE13030 SIRAT SANDIL 7.94 7.94 P