TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : ENGINEERING
Department: DEPARTMENT OF ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE11012 DHANAMANI RAJBANSHI 7 7.24 A
ENE11016 MANASJYOTI PATHAK 0 8.83 X

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE12001 DEBAJEET GOGOI 9 7.87 P
ENE12002 RAHUL AGRAWAL 9 7.61 P
ENE12003 SARUNGBAM ROMEN SINGH 9 8.4 P
ENE12006 E PAW JET WEINGKEN 9 8.53 P
ENE12009 MONISHI NAHARDEKA 9 7.41 P
ENE12013 MANASH HAZARIKA 9 6.94 P
ENE12014 PARTHA SARKAR 9 7.33 P
ENE12015 PRANAY KUMAR SARKAR 9 8.07 P
ENE12016 SURAJIT PAL 9 7.54 P
ENE12017 PRANOB JYOTI LAHON 9 7.91 P
ENE12018 ANJALI NARZARY 9 7.84 P
ENE12019 RAJIB KR. GOGOI 9 7.76 P
ENE12020 SACHANKAR BURAGOHAIN 9 7.2 P
ENE12021 ARUN JYOTI SAIKIA 9 7.76 P
ENE12024 HARISH KULI 9 7.29 P
ENE12025 PALLAVI ROY 9 9.16 P
ENE12026 KANGKANA SAIKIA 9 9.04 P
ENE12027 KABYASHREE DUTTA 9 8.49 P
ENE12028 PRIYANKA DHAR 9 8.7 P
ENE12030 RUMI RAJBONGSHI 9 8.66 P
ENE12031 VIVEK BASUMATARY 9 7 P
ENE12032 WASHIMA TASNIN 9 7.91 P
ENE12034 DEEPAK KR BRAHMA 9 6.83 P
ENE12035 VIJAY KUMAR JAYSWAL 9 6.96 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : ENGINEERING
Department: DEPARTMENT OF ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE12038 MAYUR BARMAN 9 7.41 P

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE13002 DUDUL DAS 8.57 8.52 P
ENE13003 AVINASH SINGH PATEL 7.09 7.08 P
ENE13004 ANJAN JYOTI BHARALI 8.74 8.17 P
ENE13005 SANGEETA BORAH 8.57 8.52 P
ENE13007 AVINASH KUMAR 7.04 6.75 P
ENE13008 SANJIB BAISHYA 7.91 7.31 P
ENE13009 SAMAR DAS 8.78 8.71 P
ENE13010 SUKANYA BURAGOHAIN 8.26 8.25 P
ENE13011 BABU BIKASH GOGOI 8 8.15 P
ENE13012 LONGCHAP KIRI PHANGCHO 7.57 7.4 P
ENE13013 ANIL KUMAR 6.6 6.04 P
ENE13014 SHEKHAR JYOTI PHUKAN 7.7 7.42 P
ENE13015 ARUN JYOTI DUTTA 8.78 8.15 P
ENE13016 SWAGAT CHUTIA 7.22 6.85 P
ENE13017 PARAG JYOTI BEZBARUAH 9.13 9 P
ENE13018 ARUP JYOTI SAHU 8.04 7.5 P
ENE13019 SWRANGSAT BASUMATARY 8.3 8.25 P
ENE13020 KUNAL MISRA 7.13 7.13 P
ENE13021 BIPLOBJYOTI SAIKIA 9.39 8.92 P
ENE13022 ARNAB JYOTI KONWAR 8.57 8.15 P
ENE13023 SHANTANU DEKA 7.91 7.54 P
ENE13025 JYOTIRMAY RABHA 8.39 8.25 P
ENE13028 ANIRBAN GURIA 7.52 7.29 P
ENE13029 RABINDRA KANGSHA BANIK 8.22 8.21 P
ENE13030 BAISHALI TALUKDAR 7.57 7.46 P