TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : ENGINEERING
Department: DEPARTMENT OF ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE11001 PRANJAL DAS 9 8.19 P
ENE11002 NEELAM BORA 9 6.99 P
ENE11003 SUPRAVA CHAKRABORTY 9 8.79 P
ENE11004 NAVAJYOTI SARMA 8 7.11 P
ENE11006 DOLJIT BORAH 8.53 8.04 P
ENE11007 HAOBAM JAILLENDRO KHUMAN 8 8.01 P
ENE11008 RISHIRAJ BORAH 9 7.7 P
ENE11009 DEEPAK SAGAR 8 7.41 P
ENE11010 SATINDERPAL SINGH 8 6.76 P
ENE11011 PALLAVI BORAH 9 8.37 P
ENE11013 PLABITA BARUAH 8 7.81 P
ENE11014 NABAJIT DEV CHOUDHURY 9 7.96 P
ENE11015 ASHISH MAITHANI 8 8.16 P
ENE11017 KUMAR GAURAV 9 7.09 P
ENE11018 BISMITA ROY 9 7.06 P
ENE11020 RUPAM PATOWARY 8.84 7.53 P
ENE11021 PRIYANKO PROTIM GOHAIN 8.53 7.19 P
ENE11022 KARABI DEKA 0 7.48 X
ENE11023 RANDHIR SHARMA 9 7.36 P
ENE11025 AVINASH KUMAR SINGH 9 9.17 P
ENE11026 RENUKA BARMAN 9 7.08 P
ENE11027 DEBASHIS SUT 8.84 7.57 P
ENE11029 SIDHARTHA KAYSHAP NEOG 8.68 7.1 P
ENE11030 RASHMI SAIKIA 8.68 6.91 P
ENE11031 DEVASHREE BORGOHAIN 9 6.83 P
ENE11032 PALASH PARAN DAS 8 7.33 P
ENE11033 RUPALI DAS 9 7.54 P
ENE11034 RAJIYUNG SAUNDARYA BARMAN 9 7.84 P
ENE11035 SUBHAJIT DAS 8 7.29 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : ENGINEERING
Department: DEPARTMENT OF ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE11036 DIPAM PATOWARY 9 7.87 P
ENE11038 GURJIT SINGH 8.68 7.7 P

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE12001 DEBAJEET GOGOI 7.7 7.28 P
ENE12002 RAHUL AGRAWAL 6.96 6.89 P
ENE12003 SARUNGBAM ROMEN SINGH 8.83 8.09 P
ENE12006 E PAW JET WEINGKEN 8.7 8.28 P
ENE12009 MONISHI NAHARDEKA 6.7 6.59 P
ENE12013 MANASH HAZARIKA 6.22 6.04 P
ENE12014 PARTHA SARKAR 6.83 6.46 P
ENE12015 PRANAY KUMAR SARKAR 7.83 7.59 P
ENE12016 SURAJIT PAL 6.74 6.96 P
ENE12017 PRANOB JYOTI LAHON 7.74 7.35 P
ENE12018 ANJALI NARZARY 7.7 7.24 P
ENE12019 RAJIB KR. GOGOI 7.87 7.11 P
ENE12020 SACHANKAR BURAGOHAIN 6.96 6.26 P
ENE12021 ARUN JYOTI SAIKIA 7.57 7.11 P
ENE12024 HARISH KULI 6.83 6.57 P
ENE12025 PALLAVI ROY 9.48 9.24 P
ENE12026 KANGKANA SAIKIA 9.48 9.07 P
ENE12027 KABYASHREE DUTTA 8.43 8.22 P
ENE12028 PRIYANKA DHAR 8.7 8.54 P
ENE12030 RUMI RAJBONGSHI 8.83 8.48 P
ENE12031 VIVEK BASUMATARY 6.3 5.96 P
ENE12032 WASHIMA TASNIN 7.57 7.35 P
ENE12034 DEEPAK KR BRAHMA 6.3 5.7 P
ENE12035 VIJAY KUMAR JAYSWAL 6.43 5.89 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : ENGINEERING
Department: DEPARTMENT OF ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE12038 MAYUR BARMAN 6.83 6.59 P