TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 SPRING
School : ENERGY, ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES
Department: ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE10001 PINAK PANI BARUAH 9 8.92 P
ENE10002 CHANDAN DAS 9 7.66 P
ENE10003 BHASKAR JYOTI MEDHI 9 8.64 P
ENE10004 BIKASH KUMAR SAHU 8 6.98 P
ENE10005 SUNNY BHARALI 9 8.22 P
ENE10007 PLABAN BORA 9 8.42 P
ENE10011 ARUNJYOTI NATH 9 8.55 P
ENE10013 RAJESH KUMAR BHAMU 8 7.73 P
ENE10014 BISWAJIT GOGOI 9 8.42 P
ENE10015 DEEPJYOTI BORA 8 7.2 P
ENE10016 ANTARA BRAHMA 9 8.38 P
ENE10017 KAUSHIK HAZARIKA 9 8.52 P
ENE10019 SANZIDA TASMIN ALI 9 8.53 P
ENE10020 MANDAPALLI BALASRINIVASA RA 9 8.25 P
ENE10022 HEMANTAJEET MEDHI 9 8.98 P
ENE10023 RANA SENGUPTA 9 7.69 P
ENE10024 BIBHA BORO 9 8.98 P
ENE10025 DEEPJYOTI BARMAN 9 7.69 P
ENE10026 RAJIB SAHA 9 7.33 P
ENE10027 LITON BASAK 8 6.95 P
ENE10028 ASHISH KUMAR SINGH 8 7.36 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 SPRING

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 SPRING
School : ENGINEERING
Department: DEPARTMENT OF ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE11001 PRANJAL DAS 7.3 7.76 P
ENE11002 NEELAM BORA 5.43 5.93 P
ENE11003 SUPRAVA CHAKRABORTY 8.65 8.69 P
ENE11004 NAVAJYOTI SARMA 6.7 6.65 P
ENE11005 RAVI KUMAR 4.36 4.24 A
ENE11006 DOLJIT BORAH 7.7 7.65 P
ENE11007 HAOBAM JAILLENDRO KHUMAN 7.83 7.85 P
ENE11008 RISHIRAJ BORAH 6.96 7.02 P
ENE11009 DEEPAK SAGAR 7.13 7.11 P
ENE11010 SATINDERPAL SINGH 5.91 6.11 P
ENE11011 PALLAVI BORAH 8.13 8.04 P
ENE11012 DHANAMANI RAJBANSHI 6.7 7.28 P
ENE11013 PLABITA BARUAH 7.74 7.54 P
ENE11014 NABAJIT DEV CHOUDHURY 7.09 7.41 P
ENE11015 ASHISH MAITHANI 7.87 8.07 P
ENE11016 MANASJYOTI PATHAK 8.78 8.83 P
ENE11017 KUMAR GAURAV 6.39 6.26 P
ENE11018 BISMITA ROY 6.04 6.04 P
ENE11019 DIGANTA JYOTI REGON 6.48 6.46 P
ENE11020 RUPAM PATOWARY 6.95 6.67 P
ENE11021 PRIYANKO PROTIM GOHAIN 6.5 6.26 P
ENE11022 KARABI DEKA 7.87 7.4 P
ENE11023 RANDHIR SHARMA 6.43 6.5 P
ENE11025 AVINASH KUMAR SINGH 9 9.09 P
ENE11026 RENUKA BARMAN 5.91 6.13 P
ENE11027 DEBASHIS SUT 6.85 6.56 P
ENE11029 SIDHARTHA KAYSHAP NEOG 6.35 6.05 P
ENE11030 RASHMI SAIKIA 5.25 5.74 P
ENE11031 DEVASHREE BORGOHAIN 5.35 5.7 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 SPRING
School : ENGINEERING
Department: DEPARTMENT OF ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE11032 PALASH PARAN DAS 6.65 6.8 P
ENE11033 RUPALI DAS 7.09 6.78 P
ENE11034 RAJIYUNG SAUNDARYA BARMAN 7.35 7.41 P
ENE11035 SUBHAJIT DAS 6.83 6.91 P
ENE11036 DIPAM PATOWARY 7.35 7.28 P
ENE11037 PAPIYA DEORI 7.09 6.59 P
ENE11038 GURJIT SINGH 6.65 7.02 P