TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: DEPARTMENT OF ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE11001 PRANJAL DAS 9 7.94 P
ENE11002 NEELAM BORA 9 6.39 P
ENE11003 SUPRAVA CHAKRABORTY 9 8.73 P
ENE11004 NAVAJYOTI SARMA 8 6.85 P
ENE11006 DOLJIT BORAH 9 7.86 P
ENE11007 HAOBAM JAILLENDRO KHUMAN 9 8.02 P
ENE11008 RISHIRAJ BORAH 9 7.31 P
ENE11009 DEEPAK SAGAR 8 7.24 P
ENE11010 SATINDERPAL SINGH 8 6.39 P
ENE11011 PALLAVI BORAH 9 8.19 P
ENE11012 DHANAMANI RAJBANSHI 0 7.28 A
ENE11013 PLABITA BARUAH 9 7.76 P
ENE11014 NABAJIT DEV CHOUDHURY 9 7.65 P
ENE11015 ASHISH MAITHANI 9 8.2 P
ENE11016 MANASJYOTI PATHAK 0 8.83 A
ENE11017 KUMAR GAURAV 8 6.52 P
ENE11018 BISMITA ROY 9 6.48 P
ENE11019 DIGANTA JYOTI REGON 0 6.46 A
ENE11020 RUPAM PATOWARY 9 7.04 P
ENE11021 PRIYANKO PROTIM GOHAIN 9 6.69 P
ENE11022 KARABI DEKA 8 7.48 P
ENE11023 RANDHIR SHARMA 9 6.87 P
ENE11025 AVINASH KUMAR SINGH 10 9.22 P
ENE11026 RENUKA BARMAN 9 6.54 P
ENE11027 DEBASHIS SUT 10 7.1 P
ENE11029 SIDHARTHA KAYSHAP NEOG 9 6.51 P
ENE11030 RASHMI SAIKIA 9 6.25 P
ENE11031 DEVASHREE BORGOHAIN 9 6.19 P
ENE11032 PALASH PARAN DAS 9 7.13 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: DEPARTMENT OF ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE11033 RUPALI DAS 9 7.11 P
ENE11034 RAJIYUNG SAUNDARYA BARMAN 8 7.5 P
ENE11035 SUBHAJIT DAS 8 7.07 P
ENE11036 DIPAM PATOWARY 9 7.54 P
ENE11037 PAPIYA DEORI 0 6.59 A
ENE11038 GURJIT SINGH 9 7.33 P

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE12001 DEBAJEET GOGOI 6.87 6.87 P
ENE12002 RAHUL AGRAWAL 6.83 6.83 P
ENE12003 SARUNGBAM ROMEN SINGH 7.35 7.35 P
ENE12004 RONI BARAI 7.43 7.43 P
ENE12005 GOBINDRO SARKAR 7.61 7.61 P
ENE12006 E PAW JET WEINGKEN 7.87 7.87 P
ENE12009 MONISHI NAHARDEKA 6.48 6.48 P
ENE12012 BHARGAB KALITA 7.3 7.3 P
ENE12013 MANASH HAZARIKA 5.87 5.87 P
ENE12014 PARTHA SARKAR 6.09 6.09 P
ENE12015 PRANAY KUMAR SARKAR 7.35 7.35 P
ENE12016 SURAJIT PAL 7.17 7.17 P
ENE12017 PRANOB JYOTI LAHON 6.96 6.96 P
ENE12018 ANJALI NARZARY 6.78 6.78 P
ENE12019 RAJIB KR. GOGOI 6.35 6.35 P
ENE12020 SACHANKAR BURAGOHAIN 5.57 5.57 P
ENE12021 ARUN JYOTI SAIKIA 6.65 6.65 P
ENE12024 HARISH KULI 6.3 6.3 P
ENE12025 PALLAVI ROY 9 9 P
ENE12026 KANGKANA SAIKIA 8.65 8.65 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: DEPARTMENT OF ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE12027 KABYASHREE DUTTA 8 8 P
ENE12028 PRIYANKA DHAR 8.39 8.39 P
ENE12030 RUMI RAJBONGSHI 8.13 8.13 P
ENE12031 VIVEK BASUMATARY 5.61 5.61 P
ENE12032 WASHIMA TASNIN 7.13 7.13 P
ENE12034 DEEPAK KR BRAHMA 5.09 5.09 P
ENE12035 VIJAY KUMAR JAYSWAL 5.35 5.35 P
ENE12037 VARUN MISHRA 6 6 P
ENE12038 MAYUR BARMAN 6.35 6.35 P