TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 AUTUMN
School : ENERGY, ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES
Department: ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE10001 PINAK PANI BARUAH 9 8.9 P
ENE10002 CHANDAN DAS 9 7.21 P
ENE10003 BHASKAR JYOTI MEDHI 9 8.52 P
ENE10004 BIKASH KUMAR SAHU 9 6.65 P
ENE10005 SUNNY BHARALI 9 7.96 P
ENE10007 PLABAN BORA 9 8.23 P
ENE10011 ARUNJYOTI NATH 9 8.4 P
ENE10013 RAJESH KUMAR BHAMU 9 7.65 P
ENE10014 BISWAJIT GOGOI 9 8.23 P
ENE10015 DEEPJYOTI BORA 9 6.94 P
ENE10016 ANTARA BRAHMA 9 8.17 P
ENE10017 KAUSHIK HAZARIKA 9 8.35 P
ENE10019 SANZIDA TASMIN ALI 9 8.38 P
ENE10020 MANDAPALLI BALASRINIVASA RA 8 8 P
ENE10022 HEMANTAJEET MEDHI 9 8.98 P
ENE10023 RANA SENGUPTA 9 7.25 P
ENE10024 BIBHA BORO 9 8.98 P
ENE10025 DEEPJYOTI BARMAN 8 7.25 P
ENE10026 RAJIB SAHA 9 6.77 P
ENE10027 LITON BASAK 8 6.6 P
ENE10028 ASHISH KUMAR SINGH 9 7.15 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 AUTUMN

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: DEPARTMENT OF ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE11001 PRANJAL DAS 8.22 8.22 P
ENE11002 NEELAM BORA 6.43 6.43 P
ENE11003 SUPRAVA CHAKRABORTY 8.72 8.72 P
ENE11004 NAVAJYOTI SARMA 6.61 6.61 P
ENE11005 RAVI KUMAR 4.17 4.17 A
ENE11006 DOLJIT BORAH 7.61 7.61 P
ENE11007 HAOBAM JAILLENDRO KHUMAN 7.87 7.87 P
ENE11008 RISHIRAJ BORAH 7.09 7.09 P
ENE11009 DEEPAK SAGAR 7.09 7.09 P
ENE11010 SATINDERPAL SINGH 6.3 6.3 P
ENE11011 PALLAVI BORAH 7.96 7.96 P
ENE11012 DHANAMANI RAJBANSHI 7.87 7.87 P
ENE11013 PLABITA BARUAH 7.35 7.35 P
ENE11014 NABAJIT DEV CHOUDHURY 7.74 7.74 P
ENE11015 ASHISH MAITHANI 8.26 8.26 P
ENE11016 MANASJYOTI PATHAK 8.87 8.87 P
ENE11017 KUMAR GAURAV 6.13 6.13 P
ENE11018 BISMITA ROY 6.04 6.04 P
ENE11019 DIGANTA JYOTI REGON 6.43 6.43 P
ENE11020 RUPAM PATOWARY 6.43 6.43 P
ENE11021 PRIYANKO PROTIM GOHAIN 6.04 6.04 P
ENE11022 KARABI DEKA 6.96 6.96 P
ENE11023 RANDHIR SHARMA 6.57 6.57 P
ENE11025 AVINASH KUMAR SINGH 9.17 9.17 P
ENE11026 RENUKA BARMAN 6.32 6.32 P
ENE11027 DEBASHIS SUT 6.3 6.3 P
ENE11028 CHINTU SHARMA 0 0 A
ENE11029 SIDHARTHA KAYSHAP NEOG 5.78 5.78 P
ENE11030 RASHMI SAIKIA 6.17 6.17 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: DEPARTMENT OF ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE11031 DEVASHREE BORGOHAIN 6.04 6.04 P
ENE11032 PALASH PARAN DAS 6.96 6.96 P
ENE11033 RUPALI DAS 6.48 6.48 P
ENE11034 RAJIYUNG SAUNDARYA BARMAN 7.48 7.48 P
ENE11035 SUBHAJIT DAS 7 7 P
ENE11036 DIPAM PATOWARY 7.22 7.22 P
ENE11037 PAPIYA DEORI 6.09 6.09 P
ENE11038 GURJIT SINGH 7.35 7.35 P