TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 SPRING
School : ENERGY, ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES
Department: ENERGY
Programme: M TECH IN ENERGY TECHNOLOGY

Year of Admission: 2008
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
ENE08001 DIPAL BARUAH 9 8.97 P
ENE08002 BARNALI DAS 8 7.44 P
ENE08003 HARADIP KUMAR MAHILARY 8 8.09 P
ENE08005 PRASUN KUMAR DAS 9 9.05 P
ENE08006 NAYANJYOTI TALUKDAR 8 8.25 P
ENE08008 SANJIB HAZARIKA 8 7.8 P
ENE08009 BIJAN MAHANTA 8 8.16 P
ENE08010 PRITHVI NARAYAN SINHA 8 7.41 P
ENE08011 SURJYAKAMAL CHALIHA 8 7.88 P
ENE08012 PAONAM SHANTIBALA DEVI 7 5.91 P
ENE08013 SMRITIREKHA CHETIA 8 7.2 P
ENE08014 RUPAM KONWAR 8 6.48 P
ENE08016 CHIKUN HAZARIKA 8 7.27 P

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
DIPANKAR KALITA
ENE09001 6.55 6.33 P
ENE09003 SWAPNA OJAH 7.8 7.8 P
ENE09004 PANKAJ BORAH 6.35 6.13 P
ENE09005 DEBARSHI BARUAH 8.7 8.33 P
ENE09007 DWIPEN KONWAR 7.8 7.4 P
ENE09009 BHASKAR JYOTI DUTTA 7.85 7.35 P
ENE09013 MADHURJYA SAIKIA 7.9 7.28 P
ENE09014 PARANJYOTI BHARADWAJ 6.65 5.9 P
ENE09015 BIJU MANI RAJBONGSHI 7.8 7.53 P
ENE09016 BISWAJIT SHYAM 6.8 6.18 P
ENE09017 BICHITRA BIKASH 7.95 7.03 P
ENE09018 RAJIB BHOWMIK 7.65 7.18 P
ENE09019 BIRINCHI BORA 8.4 7.63 P