TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : ENGINEERING
Department: FOOD PROCESSING TECHNOLOGY
Programme: B.TECH. IN ( FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY)

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
FPB10001 MADHURJYA BORGOHAIN 6.26 5.48 P
FPB10002 PREETISAGAR TALUKDAR 8.77 7.4 P
FPB10010 TABLI GHOSH 8.73 8.15 P
FPB10012 PRANJAL PRATIM DAS 8.32 6.86 P
FPB10013 DIPANNITA DAS 5.78 5.85 P
FPB10014 KUMARJIT SHARMA 8.64 7.79 P

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
FPB11008 HIMAKSHI BAISHYA 8.04 7.02 P
FPB11012 GAURAV KUMAR 8.17 6.98 P
FPB11014 ARIN KUMAR 7.63 6.9 P
FPB11015 ASHWANI KUMAR 6.92 7.12 P
FPB11016 RAHUL KUMAR 8.67 7.75 P
FPB11017 NAIREETA BISWAS 7.83 7.13 P
FPB11018 DEBASHIS BORKAKOTI 7.71 7.2 P
FPB11019 SANDHAN JYOTI BORA 6.88 6.02 P
FPB11020 TRIDIP KONWAR 7.63 7.19 P
FPB11021 ANKUR CHHETRY 4.62 5.05 P
FPB11022 JYOTISHMAN HANDIQUE 7.09 6.9 P
FPB11023 MUSHARAB KHAN 5.13 5.41 P
FPB11026 CHAYANIKA SAHA 9 7.81 P
FPB11027 BIKI BORAH 6.25 5.36 P
FPB11028 VARDAN SINGH 8.88 7.41 P
FPB11029 AVINASH KUMAR 7.13 6.55 P


TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : ENGINEERING
Department: FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Programme: B.TECH. IN ( FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY)

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
FPB12002 BIBEK MOHAN SARMAH 6.16 6.04 P
FPB12007 HIMANSHU BHUYAN 5.52 5.36 P
FPB12008 ANGARAAG PHOOKAN 0 4.77 A
FPB12009 SHANTANU KUMAR 5.67 5.22 A
FPB12010 SAIDUL ALI 6.04 6.02 P
FPB12011 SAMIRAN SAHARIA 4.8 5.04 A
FPB12013 TRISHULA DAS 7.24 6.98 P
FPB12014 PAPORI CHUTIA 7.72 7.63 P
FPB12015 YASIR ARAFAT 5.6 5.65 P
FPB12016 ABINASH LAMA 5.72 5.57 P
FPB12017 PALLAVI NATH 6.52 6.47 P
FPB12018 SANTANU KOTOKY 6 5.9 P
FPB12019 LAKHYA JYOTI BORA 5.84 6.12 P
FPB12021 SIKHA BARUAH 6.76 6.96 P
FPB12022 PARMITA GOGOI 7.48 7.41 P
FPB12023 NISHA RANI RABHA 6.28 6.27 P
FPB12024 SANKAR MOLLICK 5.84 5.86 P
FPB12025 TAPASHREE DAS 6.1 5.62 A
FPB12026 MRITYUNJOY DAS 6.68 6.43 P
FPB12027 GARGI DAS 5.1 5.13 A
FPB12028 PRANJAL DAS 6.84 6.31 P
FPB12029 MOMITA SHOH 5.67 5.53 A
FPB12030 RISHAB DHAR 7.32 6.69 P
FPB12031 ANAND MOHAN SINGH 6.59 6.51 P
FPB12032 HEMANTA CHUTIA 6.96 6.94 P
FPB12033 JAYDEV BURMAN 5.35 5 P
FPB12034 KANHAIYA LAL KISAN 4.61 4.89 P
FPB12035 SURAKALA KEERTHANA 0 5.58 A

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 SPRING
School : ENGINEERING
Department: FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Programme: B.TECH. IN ( FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY)

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
FPB12036 GADI GAUTHAM 5.35 5.03 A