TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: FOOD PROCESSING TECHNOLOGY
Programme: B.TECH. IN ( FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY)

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
FPB10001 MADHURJYA BORGOHAIN 6.06 5.31 A
FPB10002 PREETISAGAR TALUKDAR 7.95 7.14 P
FPB10010 TABLI GHOSH 8.67 8.04 P
FPB10012 PRANJAL PRATIM DAS 7.76 6.59 P
FPB10013 DIPANNITA DAS 6.67 5.87 P
FPB10014 KUMARJIT SHARMA 8.24 7.63 P

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
FPB11008 HIMAKSHI BAISHYA 6.52 6.68 P
FPB11012 GAURAV KUMAR 6.87 6.58 P
FPB11014 ARIN KUMAR 6.87 6.66 P
FPB11015 ASHWANI KUMAR 7.26 7.19 P
FPB11016 RAHUL KUMAR 7.91 7.44 P
FPB11017 NAIREETA BISWAS 6.91 6.89 P
FPB11018 DEBASHIS BORKAKOTI 7.52 7.03 P
FPB11019 SANDHAN JYOTI BORA 5.84 5.72 A
FPB11020 TRIDIP KONWAR 7.43 7.05 P
FPB11021 ANKUR CHHETRY 0 0 A
FPB11022 JYOTISHMAN HANDIQUE 7.22 6.85 P
FPB11023 MUSHARAB KHAN 6.18 5.51 P
FPB11026 CHAYANIKA SAHA 8.17 7.42 P
FPB11027 BIKI BORAH 5.45 5.05 A
FPB11028 VARDAN SINGH 7.43 6.92 P
FPB11029 AVINASH KUMAR 6.17 6.36 P


TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Programme: B.TECH. IN ( FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY)

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
FPB12002 BIBEK MOHAN SARMAH 5.92 5.92 P
FPB12007 HIMANSHU BHUYAN 5.12 5.12 P
FPB12008 ANGARAAG PHOOKAN 4.77 4.77 A
FPB12009 SHANTANU KUMAR 5 5 P
FPB12010 SAIDUL ALI 6 6 P
FPB12011 SAMIRAN SAHARIA 5.23 5.23 A
FPB12013 TRISHULA DAS 6.71 6.71 P
FPB12014 PAPORI CHUTIA 7.54 7.54 P
FPB12015 YASIR ARAFAT 5.71 5.71 P
FPB12016 ABINASH LAMA 5.42 5.42 P
FPB12017 PALLAVI NATH 6.42 6.42 P
FPB12018 SANTANU KOTOKY 5.79 5.79 P
FPB12019 LAKHYA JYOTI BORA 6.42 6.42 P
FPB12021 SIKHA BARUAH 7.17 7.17 P
FPB12022 PARMITA GOGOI 7.33 7.33 P
FPB12023 NISHA RANI RABHA 6.25 6.25 P
FPB12024 SANKAR MOLLICK 5.88 5.88 P
FPB12025 TAPASHREE DAS 5.21 5.21 P
FPB12026 MRITYUNJOY DAS 6.17 6.17 P
FPB12027 GARGI DAS 5.18 5.18 A
FPB12028 PRANJAL DAS 5.75 5.75 P
FPB12029 MOMITA SHOH 5.35 5.35 A
FPB12030 RISHAB DHAR 6.04 6.04 P
FPB12031 ANAND MOHAN SINGH 6.42 6.42 P
FPB12032 HEMANTA CHUTIA 6.92 6.92 P
FPB12033 JAYDEV BURMAN 4.75 4.75 P
FPB12034 KANHAIYA LAL KISAN 5.19 5.19 P
FPB12035 SURAKALA KEERTHANA 5.58 5.58 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Programme: B.TECH. IN ( FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY)

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
FPB12036 GADI GAUTHAM 4.7 4.7 A