TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : ENGINEERING
Department: ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
Programme: ADVANCED DIPLOMA IN HEALTHCARE INFORMATICS & MANAGEMENT

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
HIM12001 RAJESH SAIKIA 6.45 8.5 P
HIM12002 KEMA BASUMATARY 8 8.79 P
HIM12005 UTTAM DAS 8.36 8.39 P
HIM12007 CHARAN RABHA 6.36 6.58 P
HIM12008 CHAMPAK BORAH 6.45 6.47 P
HIM12009 KAUSHIK CHATTERJEE 8 7.61 P
HIM12011 SAMUJWAL RAWTIA 5.09 6.16 P
HIM12013 JAFOR CHOWDHURY 7 6.61 P
HIM12014 BHAIRAB GOGOI 7.91 8.5 P
HIM12015 PARTHA PRATIM BORA 8.64 9.32 P
HIM12016 PRATIVA BARMAN 9.27 9.18 P
HIM12017 RANJEETA DEVI 7.91 7.89 P
HIM12018 SANJOY KUMAR DAS 9.27 9.21 P

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
HIM13001 CHANDAN SARMA 8 8.25 P
HIM13002 SAIDUL RAHMAN 7.5 8 P
HIM13003 SHUDHA RANJAN GHOSH 0 9 A
HIM13004 ARUNAV SAIKIA 10 10 P
HIM13005 BOBY MONI DEVI 8 8.75 P
HIM13007 DEBASISH SAHA 0 7.5 A
HIM13008 KANAK PAUL 8 8 P
HIM13009 SANJAY MINJ 5.5 6.25 P