M.Tech. students: 2017-2019

1MTM17001BANABIR DAS
2MTM17002DEBASISH GOGOI
3MTM17003PRIYANKA DAS
4MTM17006ARCHITA KOTOKY
5MTM17007MUNTI KUMAR NATH
6MTM17008PRANDEEP BORAH
7MTM17010RAKTIM JYOTI BARPATRA GOHAIN
8MTM17011SUMIT BHOWMICK
9MTM17012SAURANGA DAS
10MTM17013PRIYOM GOSWAMI
11MTM17014JYOTIKALPA BORA
12MTM17015RUMIYA KULSUM
13MTM17016HIMANSHU SHEKHAR
14MTM17018PRANAMI BHUYAN
15MTM17019DIPMANI NATH