B.Tech Alumni: 2010-2014

Sl No Roll No. Name of Students
1. MEB10001 Antareep Sharma
2. MEB10002 Rituparna Gogoi
3. MEB10003 Sweta Baruah
4. MEB10004 Arindam Choudhury
5. MEB10005 Arunjyoti Deva sarma
6. MEB10006 Arnabjyoti Kalita
7. MEB10007 Mriganka Kalita
8. MEB10009 Debaraj Baruah
9. MEB10010 Abhishek Sarma
10. MEB10011 Dhrubajyoti Sarma
11. MEB10012 Gitartha Gaurav Choudhury
12. MEB10013 Surja Deka
13. MEB10015 Sushant Kr. Gupta
14. MEB10016 Sanjay Gautam
15. MEB10019 Subrata Debnath
16. MEB10020 Mandeep Barman
17. MEB10021 Kaushik Mali
18. MEB10023 Nantu Das
19. MEB10024 Prabhakar Deka
20. MEB10026 Bapan Daimari
21. MEB10027 Ringkhang Brahma
22. MEB10028 Abinash Barooah
23. MEB10029 Mayank Pandey
24. MEB10030 Joyshri Rava
25. MEB10031 Biswadeep Roy
26. MEB10032 Brijesh Kumar
27. MEB10034 Ansuma Basumatary
28. MEB10035 Avinash Kumar
29. MEB10036 Arun Kumar
30. MEB10037 Aakashdeep Kr. Mahto
31. MEB10039 Anuj Jha
32. MEB10040 Abhishek Raj
33. MEB10041 Rahul Kumar
34. MEB10042 Ashish Mishra
35. MEB10043 Premshankar Srivastav
36. MEB10044 Sameer Kr. Dubey
37. MEB10045 Babar Ali
38. MEB10046 Abdus Samad
39. MEB10047 Ankireddy Hemanth Reddy
40. MEB10048 Ajit Kumar
41. MEB10049 Vivek Kumar
42. MEB10050 Sourav Kumar
43. MEB10051 Sowgata Chowdhury
44. MEB10052 Akash Srivastava
45. MEB10054 Durgesh Singh
46. MEB10055 Arindam Mahanta
47. MEB10056 Tanveer Sarma
48. MEB10057 Ratnadeep Dutta
49. MEB10058 Santanu Chaudhury
50. MEB10059 Kunal Barman
51. MEB10060 Dipjyoti Baishya
52. MEB10061 Jagreeti Hazarika
53. MEB10062 Debashiv Bora
54. MEB10063 Gunjan Das
55. MEB10068 Manisha Chetry