Integrated M.Sc. 2009-2014 batch

Sl No

Name

Ph.D./Project/Job

Place

1

Ms. Barsha Deka

JRF

IIT Guwahati

2

Ms. Monita Chetry

Assistant Professor

Jagiroad College

3

Ms. Archana Deka

PhD

Tezpur University

4

Ms. Priyanka Nath

PhD

IIT Guwahati

5

Mr. Rahul Hazarika

JRF

ICMR Dibrugarh

6

Ms. Mitali Mili

PhD

NEHU Shillong

Integrated M.Sc. 2010-2015 batch

 

Sl No

Name

Ph.D./Project/Job

Place

1

Ankur Choudhury

2

Anasuya Bhargav

Project

IIT Guwahati

3

Bhagyashree Deka

Ph.D

IIT Guwahati

4

Jagrity Choudhury

5

Saynaz Akhter Choudhary

Ph.D

Tezpur University

6

Ankita Deb

Ph.D

NCCS, Pune

7

Bhaswatee Das

8

Raju Roy

Project

NEHU,Shillong

9

Madhurjya Borah

Job

Tezpur

10

Sharmistha Debnath

11

Akash Deep Biswas

Project

IIT Kanpur

12

Kaushik Das

13

Jahnabi Saikia

Integrated M.Sc. 2011-2016 batch

Sl No

Name

Ph.D./Project/Job

Place

1

Sangita Sarma

Ph.D in NEIST

Jorhat

2

Namrata Borah

Teacher in Kendriya Vidyalaya

Tezpur University

3

Sudeshna Saikia

M.Tech in Department of BSBE

IIT Guwahati

4

Urbashi Neog

JRF in Department of FET

Tezpur University

5

Nayan Jyoti Dutta

6

Rimpi Saikia

JRF in ACTREC

Mumbai

7

Sonakshi Sarkar

8

Mongam Riba

9

Minhaz Ahmed

Ph.D in Department of MBBT

Tezpur University

10

Muktashree Saha

Ph.D in Department of BSBE

IIT Guwahati

Integrated M.Sc. 2012-2017 batch

Sl No

Name

Ph.D./Project/Job

Place

1

Barsha Bharadwaz

2

Baishali Sarmah

3

Dipankar Chetri

4

Mayashree Das

5

Nirmali Sharma

6

Anupam Goswami

7

Anindita Gohain

8

Tanushri Roy

9

Bhanupriya Pegu

10

Raja Nath

11

Rashmi Rekha Rabha

12

Raktima Tamuli

13

Manisha Poudyal

14

Sushmita Banik