Current students list

MA, Mass Communication and Journalism (Part -I)
Sl. No.
Name of the Student
Roll No.
Contact number
1.

Shruti  Sharma

MCM 17001

 
2.

Devraj  Mahanta

MCM 17002

 
3.

Nidarshana  Mahanta

MCM 17004

 
4.

Seauj Sajib Nath

MCM 17005

 
5.

Indrani   Choudhury

MCM 17006

 
6.

Srishti  Saikia

MCM 17007

 
7.

Ruma  Kalita

MCM 17008

 
8.

Amlan Jyoti Das

MCM 17009

 
9.

Khusbu  Bin

MCM 17010

 
10.

Jiri  Swargiary

MCM 17011

 
11.

Pubali Das

MCM 17012

 
12.

Tirtharaj Gohain

MCM 17013

 
13.

Shreejana Rai

MCM 17014

 
14.

Abhilasha  Pathak

MCM 17015

 
15.

Barsaindi Naiding

MCM 17016

 
16.

Syed Towhid Momin

MCM 17017

 
17.

Kaushik  Das

MCM 17018

 
18.

Nibirjyoti Mriduta

MCM 17019

 
19.

Tanuj  Nath

MCM 17020

 
20.

Shyam Gogoi

MCM 17021

 
21.

Komal Doley

MCM 17022

 
22.

Bedanan Borah

MCM 17023

 
23.

Bina  Sharma

MCM 17024

 
24.

Pankhi   Das

MCM 17025

 
25.

Ayan  Goswami

MCM 17026

 
26.

Bishal Sharma

MCM17027

 
27.

Atlanta Baruah

MCM17029

 
28.

Partha Protim Das

MCM17030

 
29.

Anurupa  Sonowal

MCM17031

 
30.

Debojit Das

MCM17032

 
31.

Debabrat Gogoi

MCM17033

 
32.

Anindita Kashyap

MCM17034

 
33.

Ananya  Dewgharia

MCM 17035

 
34.

Lipika Chutia

MCM17036

 
MA, Mass Communication and Journalism (Part-II)
Sl. No.
Name of the Student
Roll No.
Contact number
1.

ARINDAM GOSWAMI

MCM16001

 
2.

UPASANA SWARGIARY

MCM16002

 
3.

RINKUMANI PATHAK

MCM16003

 
4.

DEBASHIS PRATIM SARMA

MCM16005

 
5.

JAYASMITA DEKA

MCM16007

 
6.

PRANATI SINHA

MCM16008

 
7.

R K YAIBIREN SANA

MCM16009

 
8.

KUWOLI HAZARIKA

MCM16010

 
9.

TAPAS MALI

MCM16011

 
10.

DEEPAK KUMAR

MCM16012

 
11.

RAHUL SINHA

MCM16013

 
12.

ABHILEKH GOGOI

MCM16014

 
13.

SAIBAL KRISHNA SHARMA

MCM16015

 
14.

PRITESH KUMAR

MCM10016

 
15.

SUDARKHINA BASUMATARI

MCM16017

 
16.

PRIYADARSHINI SAIKIA

MCM16018

 
17.

PULAKESH DAS

MCM16019

 
18.

MAUMITA MAZUMDAR

MCM16020

 
19.

SNEHA KUMARI

MCM16021

 
20.

MRIDUSMITA CHAKRABORTY

MCM16022

 
21.

RIMIANA BARUAH

MCM16023

 
22.

SONAL SIDHU K. SHARMA

MCM16024

 
23.

GAURAV VERMA

MCM16025

 
24.

SUSHMITA DEY

MCM16026

 
25.

KAKOLI PHUKAN

MCM16027

 
26.

TOKA V

MCM16028

 
27.

POLASH PATANGIA

MCM16029

 
28.

GANGUTRI BORGOHAIN

MCM16030

 
29.

ANGITA MAHANTA

MCM16032

 
30.

MAHAMAYA GHOSH

MCM16033

 
31.

LEONARD KASHIVULIKA KANIME

MCM16034

 
32.

UPASANA GOGOI

MCM16035

 
MA, Communication for Development (Part-I)
Sl. No.
Name of the Student
Roll No.
Contact number
1.

Ritu Raj Choudhury

MCD17001

 
2.

Ankita  Dutta

MCD17002

 
3.

Shaheed Ahmed Alomgir

MCD17003

 
4.

Abhishree  Borah

MCD17004

 
5.

Rajat Kamal Hazarika

MCD17005

 
6.

Pratyush Deep Kotoky

MCD17006

 
7.

Arnab Jyoti Arya

MCD17007

 
8.

Sujit Bhattacharya

MCD17008

 
9.

Pranamee Chutia

MCD17009

 
10.

Bhaswati Saharia

MCD17010

 
11.

Anamika Mazumder

MCD17011

 
MA, Communication for Development (Part-II)
Sl. No.
Name of the Student
Roll No.
Contact number
1.

SUJIT MUKTAN

MCD16001

 
2.

NILUTPAL SAIKIA

MCD16002

 
3.

CHAYANIKA BARUA

MCD16003

 
4.

UPASANA UPADHYAYA

MCD16004

 
5.

PUNAM TALUKDAR

MCD16005

 
6.

JUNAID ALI AHMED

MCD16006

 
7.

VIOLINA GOSOI

MCD16007

 
8.

JULI HAZARIKA

MCD16008

 
9.

SAGARIKA BORA

MCD16009