Ph. D. RESEARCH SCHOLARS

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE

SL.NO

NAME

SUPERVISOR

 1.  

ARBIND KUMAR PATEL

DR M KUMAR

 1.  

ABHIJIT SARKAR

DR A PRAKASH

 1.  

ANINDITA GOGOI

DR M KUMAR

 1.  

ANKITA  PAUL

DR S MITRA

 1.  

ANUSHREE BARUAH

PROF. KK BARUAH

 1.  

APARNA DAS

DR M KUMAR

 1.  

ASHMITA BHARALI

PROF. KK BARUAH

 1.  

BANASHREE SAHARIA

DR SS BHATTACHARYA

 1.  

BANASHREE SHARMA

DR N GOGOI

 1.  

BHARATI PAUL

DR. A.K. DAS

 1.  

BIDYUT SARANIA

DR A DEVI

 1.  

DHARITRI GOGOI

DR RR HOQUE

 1.  

DIPANKAR SARMA

PROF. KK BARUAH

 1.  

DIPTI   GORH

PROF. KK BARUAH

 1.  

HIMOLIN BASUMATARY

DR A K DAS

 1.  

JAYANTA BORA

DR RR HOQUE

 1.  

JINTU SARMA

DR A DEVI

 1.  

JINU DEKA

PROF. KP SARMA

 1.  

JYOTIPRAKASH DEKA

DR M KUMAR

 1.  

LATU KHANIKAR

PROF. KP SARMA

 1.  

MADHUSMITA GHOSH

PROF. KK BARUAH

 1.  

MONASHREE  SARMA BORA

PROF. KP SARMA

 1.  

NANDITA BHARADWAJ

DR N GOGOI

 1.  

NAZNEEN HUSSAIN

DR SS BHATTACHARYA

 1.  

NIJARA BARUAH

DR. N GOGOI

 1.  

NIRMALI BORDOOI

PROF. KK BARUAH

 1.  

NIVEDITA BARMAN

DR RR HOQUE

 1.  

PALLABI BORAH

DR S MITRA

 1.  

PALLABI DAS

DR SS BHATTACHARYA

 1.  

PARASHMONI  BORAH

DR A PRAKASH

 1.  

PRANAMIKA BHUYAN

DR RR HOQUE

 1.  

PRANJOL GOSWAMI

DR. A PRAKASH

 1.  

RAJAT SUBRO BOSE

PROF. KP SARMA

 1.  

RASHMI  REKHA GOGOI

PROF. KP SARMA

 1.  

RINKU MONI BORAH

DR M KUMAR

 1.  

ROTO YALYO

DR. A.K. DAS

 1.  

SAHBAZ AHMED

DR. R.R. HOQUE

 1.  

SANGHITA DUTTA

PROF. KP SARMA

 1.  

SANGITA BARUAH

PROF. KP SARMA

 1.  

SARMISTHA PAUL

DR. S.S. BHATTACHARYA

 1.  

SHARFAA HUSSAIN

DR. R.R. HOQUE

 1.  

SHILPA BAIDYA

DR. A DEVI

 1.  

SREYASHI PAUL

DR N GOGOI

 1.  

SUBHAM MANDAL

DR. N GOGOI

 1.  

SUBHASISH DAS

DR SS BHATTACHARYA

 1.  

SUHASINI HAZARIKA

DR A PRAKASH

 1.  

SUMI HANDIQUE

PROF. KK BARUAH

 1.  

SURANJANA B. BORAH

DR A K DAS

 1.  

WARISHA RAHMAN

DR RR HOQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph.D. Awardee,  Department of Environmental Science:

Sl No

Name of the Awardee

Supervisors

 1.  

BHASWATEE  BAROOWA

DR N GOGOI

 1.  

BOBY GOGOI

PROF. KK BARUAH

 1.  

DIPAK SARMA

DR RR HOQUE

 1.  

GITAMANI DUTTA

DR A DEVI

 1.  

JURI BORBORA

DR A K DAS

 1.  

KARISHMA HUSSAIN

DR RR HOQUE

 1.  

KAUSIK DAS

PROF. KK BARUAH

 1.  

LEENA BORAH

PROF. KK BARUAH

 1.  

LINEE GOSWAMI

DR SS BHATTACHARYA

 1.  

MOUMITA SARKAR

DR A DEVI

 1.  

MRIGAKHI BORAH

DR A DEVI

 1.  

NABAJIT HAZARIKA

DR A K DAS

 1.  

NILOTPAL  DAS

PROF. KP SARMA

 1.  

PALLAVI DAS

DR M KUMAR

 1.  

PARIJAT SAIKIA

PROF. KK BARUAH

 1.  

PRATIBHA DEKA

DR RR HOQUE

 1.  

RAJESH KR. SAH

DR A K DAS

 1.  

REBECCA DOIMARI

DR RR HOQUE

 1.  

RITUSHMITA GOSWAMI

PROF. KP SARMA

 1.  

UPASANA DEVI

PROF. KP SARMA