ALUMNI

PG Diploma in Renewable Energy 

Batch : 1999
Jyoti Hazarika
Nayan Moni Das
Aparajita Lachit
Mridul Chetia
Manoj Kumar Mahanta
Ashok Borah
Nava Jyoti Bora

Diploma in Renewable Energy 

Batch : 1998
Swapan Kumar Sarma
Md Samsuddin Ahmed
Amulya Prasad Borah
Priton Borah
Pranjal Kumar Borah
Nizamuddin Ahmed
Hemen Prasad Bordoloi

PG Diploma in Non-conventional Energy Technology

Batch : 1997
Sharad Chaubey
Dhanjit Bhuyan
Prantal Kumar Sarmah
Devi Charan Acharyya
Pranab Kumar Goswami
Pran Krishna Tamuli
Batch : 1996
Satadal Kurmi
Debajit Palit
Hiren Das
Joydev Dutta
Manas Pratim Bhardwaj
Abdul Motin Chowdhury
Partha Pratim Adhikari