PG Diploma in Renewable Energy  and Energy Management

   (Under Distance Education Program)

Name Year of Passing
Krishna Bahadur Chetri 2014
Mridu Pawan Bordoloi 2014
Pulin  Kumar Pathak 2014
Bonny Saikia 2016
   
Pratim Kumar Talukdar 2017
R Murali Krishna 2017
Rituporna Khargharia 2017

PG Diploma in Renewable Energy 

Batch : 1999
Jyoti Hazarika
Nayan Moni Das
Aparajita Lachit
Mridul Chetia
Manoj Kumar Mahanta
Ashok Borah
Nava Jyoti Bora

Diploma in Renewable Energy 

Batch : 1998
Swapan Kumar Sarma
Md Samsuddin Ahmed
Amulya Prasad Borah
Priton Borah
Pranjal Kumar Borah
Nizamuddin Ahmed
Hemen Prasad Bordoloi

PG Diploma in Non-conventional Energy Technology

Batch : 1997
Sharad Chaubey
Dhanjit Bhuyan
Prantal Kumar Sarmah
Devi Charan Acharyya
Pranab Kumar Goswami
Pran Krishna Tamuli
Batch : 1996
Satadal Kurmi
Debajit Palit
Hiren Das
Joydev Dutta
Manas Pratim Bhardwaj
Abdul Motin Chowdhury
Partha Pratim Adhikari