M. Tech. in Electronics Design and Technology

(2006-2008)

 

 

NAME

Email Id

Current Position (Organization)

Ashutush narayan Mishra

ashutosh_m.tech@yahoo.co.in

 

Subhagya Pani

subhagya.pani@gmail.com

 

Gayatri Gupta

gayatri@inbox.com

 

Basudev Rakshit

basudev0808@gmail.com

 

Shivesh Kumar Dubey

shiveshdubey@gmail.com

 

Swastibrata Bhattacharyya

swasti_2k@yahoo.com

 

Shashikant Nayak

nayak.tezu@gmail.com

 

Salek Chand

salek_tezu@rediffmail.com

 

Chandra Shekhar Gautam

cs.gautam@rediffmail.com

 

Vijay Kumar Verma

er.vijaykumarverma@gmail

 

Dinesh Kumar

dineshkumar_33@yahoo.co.in

 

Prabir Kumar saha

ps123_s@rediffmail.com

 

Basant kumar sahu

bksahu_electronics@yahoo.co.in

 

Raja Ram Singh

raja_tezu@rediffmail.com

 

Kuiwant Singh

eckuiwant@gmail.com

 

Rajesh Kumar Ram

ekaraju@gmail.com

 

Aruna pathak

aruna_pathak2003@yahoo.co.in

 

Mukesh Ranjan

mukesh_ranjan16@yahoo.com

 

Panchsheel Hari Gora

panchsheel_ddu@yahoo.com

 

Rahul Kumar Verma

vr_rahulji@yahoo.com