Advanced Diploma in Healthcare and Informatics Management

 

Batch (2012-2015)

 

NAME

EMAIL ID

BHAIRAB GOGOI

 

CHAMPAK BORAH

 

CHARAN RABHA

 

GULJAR ALI

 

JAFOR CHOWDHURY

 

KAUSHIK CHATTERJEE

 

KEMA BASUMATARY

 

MAUMITA PAUL

 

PARTHA PRATIM BORA

 

PRATIVA BARMAN

 

RAJESH SAIKIA

 

RAKESH DAS

 

RANJEETA DEVI

 

SAMUJWAL RAWTIA

 

SANJOY KUMAR DAS

 

UTTAM DAS