Spring Semester 2017

M. Tech (IT) Students

3rd Semester

Sl. No. Roll No Name
1 CSI16001 Ranjan Kumar Deka
2 CSI16002 Pankaj Kumar Kalita
3 CSI16003 Rohitesh Kumar
4 CSI16004 Tirtha Pratim Das
5 CSI16005 Anjan Choudhury
6 CSI16006 Gaurav Singh
7 CSI16007 Mwdan Owary
8 CSI16008 Nitesh Kumar Mittal
9 CSI16009 Barnita Sharma
10 CSI16010 Anisha Chakravorty
11 CSI16011 Abhirup G. Dastidar
12 CSI16012 Dhrubajyoti Barkataki
13 CSI16013 Kankan Jyoti Saikia
14 CSI16014 Ringki Das
15 CSI16015 Chiranjeet Baruah
16 CSI16016 Saumita Das
17 CSI16017 Rahul Agarwal
18 CSI16018 Pranjal Kakati
19 CSI16019 Alok Nath
20 CSI16020 Ankur Jyoti Das
21 CSI16021 N Rana Singha
22 CSI16022 Sushmita Rajbanshi
23 CSI16023 Tandrati Ray
24 CSI16024 Ruben Bhattacharya
25 CSI16025 Nilakshi Gogoi
26 CSI16026 Lumlang Sawkmi

1st Semester

Sl. No. Roll No Name
27 CSI17001 M Franckie Singha
28 CSI17002 Bhanita Roy
29 CSI17003 Manoj Deka
30 CSI17004 Sazzad Ahmed
31 CSI17005 Kaushik Ray
32 CSI17006 Mehboob Hasan Ben Siraj Barbhuyan
33 CSI17007 Kirtiman Mishra
34 CSI17008 Murchanaa Adhikary
35 CSI17009 Manoj Das
36 CSI17010 Dolly Basumatary
37 CSI17011 Bedanta Basumatary
38 CSI17012 Debojyoti Sarkar
39 CSI17013 Vijay Kumar Singh
40 CSI17014 Afzalur Rahman
41 CSI17015 Anjan Kumar Sarma
42 CSI17016 Riya Saha
43 CSI17017 Birglang Bargayary
44 CSI17018 Prarthana Dutta
45 CSI17019 Durlov Das
46 CSI17020 Niranjan Kumar
47 CSI17021 Shiva Shankar Shandilya
48 CSI17022 Dhriti Mohan Sarma
49 CSI17023 Daizy Deka
50 CSI17024 Shreyoshi Borah
51 CSI17025 Chintu Moni Baruah
52 CSI17026 Chayana Das
53 CSI17027 Bhanisri Kalita
54 CSI17028 Annie Devi