BTech Alumni

Batch 2016

Name Present Occupation & Address
Kumar Utkarsh
Abhinnandan Mili
Niranjan Kumar
Sandeep Kr Mandal
Harindra V. Eduru
Abhay Anand Tripathi
Akshay Mishra
Sumit Saurabh
Gunta Surya Teja
Bikash Jayswal
Kaushal Kumar
Gangu Pavani
Kushpal Singh Yadav
Adarsh Kumar Verma
Rajnish Kumar
Annie Borah
Akramul Mazid
Sukanya Deka
Ghanshyam Kasat
Mudrika Zabiullah Hindi
Kamruzzaman
Minhaz Alam Parveez
Pranita Mahanta
Loopasmita Deka
Ankita Saha
Tahrajar Rahman
Afsar Sadique Haque
Arindam Debnath
Sahfaran Ahmed
Darpan Chetia
Nayajyoti Sinha
Farooq Ansari
Mrigakhi Bora
Sumit Saha
Niloy Talukdar
Biswadeep Roy
Himanshu Kaushik Gogoi
Bismita Deori
Mohsina Khatun
Rishav Kakoty
Hrishikesh Malakar
Jackson Hazowari
Kankan Malakar
Anupa Kanungoe
Biswajit Das
Muneshwar Pandit
Ankur Jyoti Deka
Taufique Ur Zaman
Sayok Choudhury